شهرستان پارسیان

روستاهای شهرستان پارسیان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان پارسیان

اسامی روستاهای پارسیان استان هرمزگان به شرح زیر است :

ا

 • احشام (پارسیان)
 • احمدی (پارسیان)
 • اکابر (پارسیان)

ب

 • باغستان (پارسیان)
 • برکه دکا
 • بمبری
 • بندر بستانو
 • بندر تبن
 • بهده

ت

 • تنبو جنوبی
 • تنبو شرقی
 • تنبو شمالی

ج

 • جهواز

چ

 • چاه شنبه
 • چک‌چک شمالی
 • چیکلو

ح

 • حاجی‌آباد (پارسیان)
 • حسین‌آباد (پارسیان)
 • حمیران (پارسیان)

خ

 • خوضو

د

 • دم تیر جنوبی
 • دمتیر شمالی

ر

 • رستم‌آباد (پارسیان)

ز

 • زیارت (پارسیان)

س

 • سورباش
 • ستلو

ش

 • شیو

ع

 • عمانی (روستا)

غ

 • غورزه

ف

 • فارسی (پارسیان)
 • فوارس
 • فومستان

ق

 • قاسم‌آباد (پارسیان)

ک

 • کوشک نار
 • کناردان شرقی

گ

 • گودکناردان

م

 • مغدان (پارسیان)
 • میلکی (پارسیان)

ه

 • هشنیز

ی

 • یرد بصراوی
 • یرد خردو
 • یرد کوخردی
 • یردخلف
 • یردقاسم عالی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران