شهرستان پاوه

روستاهای شهرستان پاوه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان پاوه

اسامی روستاهای پاوه استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • دوریسان

ا

 • آریت
 • انجیرک‌باغی

و

 • ورا (پاوه)
 • وزلی

ب

 • بله‌ای
 • بله‌بزان
 • بندره
 • بیدرواز

ت

 • تازه‌آباد مرکزی
 • تشار
 • تین (پاوه)

چ

 • چوریژی

ح

 • حجیج بزرگ
 • حجیج کوچک

خ

 • خانقاه (پاوه)

د

 • داریان (پاوه)
 • دودان (پاوه)
 • درمور
 • دره‌بیان
 • دزآور
 • دشه

ز

 • زبار (پاوه)
 • زردویی
 • زلته

س

 • ساتیاری
 • سرکران
 • سریاس
 • سفیدآب (پاوه)
 • سیمان (پاوه)

ش

 • شرکان
 • شمشیر (پاوه)
 • شمشیر (روستا)
 • شیخان (پاوه)

ک

 • کمادره
 • کیمنه

گ

 • گوریگور
 • گلال (پاوه)
 • گیلدان

ل

 • لاران سفلی
 • لاران علیا
 • لشگرگاه (پاوه)

م

 • مزرعه دوآب
 • مزرعه‌بنرو
 • مزیدی
 • منطقه گردشگری میگوره
 • میوان
 • میرعبدلی‌زرین‌چیا

ن

 • نودشه
 • نوریاب
 • نوسود
 • نجار (پاوه)
 • نروی
 • نسمه
 • نیسانه

ه

 • هانی‌وز
 • هانی‌گرمله
 • هرتا
 • هیروی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران