شهرستان پلدختر

روستاهای شهرستان پلدختر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان پلدختر

اسامی روستاهای پلدختر استان لرستان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (پلدختر)
 • اخوررخش
 • اردوگاه ملاوی
 • اسد کشته
 • اصلانی محمدرضا
 • افرینه
 • اناررودبزرگ
 • اسلام‌آباد علیا (پلدختر)

و

 • واشیان تخت شیر
 • واشیان چاه شیرین
 • واشیان چشمه شیرین
 • واشیان کرم حسین
 • واشیان نصرتی
 • واشیان نصیرتپه
 • وره زرد
 • وره زردی (پلدختر)
 • ولی‌عصر (پلدختر)

آ

 • آب‌بیدکرداکانه
 • آب‌زهره پیرمار
 • آسمان دول
 • آقامحمد

ب

 • بابابهرام
 • باباجهانشاه
 • باباخوارزم کریم
 • باباخوارزم علیا
 • باباخوارزم مجیر
 • بابازید (پلدختر)
 • باغ پیش بادامک
 • باغ سفلی (پلدختر)
 • باغ علیا (پلدختر)
 • باغ گل‌گل
 • بون پهنه
 • باغ بیشه
 • بخشی ورز
 • ب

  • برآفتاب (پلدختر)
  • برآفتاب غزال
  • برج کبود
  • بردمیل (پلدختر)
  • برفی
  • برگلان سوخته
  • بلوان (پلدختر)
  • بن تومان
  • بن تومان یک
  • بن عباس
  • بن عباس گل بگ میر
  • بن کره ایمانقلی
  • بن کره کهزادوند
  • بن کشکه
  • بن لار
  • بنه جو
  • بنه لشه
  • بیشه زرده

  پ

  • پاپی احمد
  • پاچک
  • پاعلم
  • پران پرویز
  • پس گلم
  • پشت تنگ چمشک
  • پشت تنگ خوشاب
  • پشت تنگ کردعلی
  • پشت تنگ می‌شوند
  • پشت جو
  • پشتزرین چقا
  • پل اشکنه
  • پنبه کار (پلدختر)

  ت

  • تودارشاه کرمی
  • تخت اب گردکانه
  • تخت‌آب (پلدختر)
  • تروه مرتضی
  • تلمبه خانه افرینه
  • تنگ خوشاب
  • تنگ‌سیستان
  • تیمورآباد (پلدختر)

  ج

  • جادواب
  • جلوگیر (پلدختر)
  • جلگه خلج سفلی
  • جلگه خلج علیا

  چ

  • چال آب نادعلی
  • چال کل سفلی
  • چاله (پلدختر)
  • چوببر
  • چوتاش یکشنبه
  • چشمه سرخه صیدرضا
  • چشمه سرخه محمدی
  • چشمه گش لطیف
  • چشمه‌کبود (پلدختر)
  • چغادرمیان
  • چغادرمیان دوان شیر
  • چغاسلیمان
  • چک سبز علیا
  • چم باریکه
  • چم‌بره (پلدختر)
  • چم حیدر (پلدختر)
  • چم رستمیان
  • چم شهران
  • چم قبرستان (پلدختر)
  • چم قلعه (پلدختر)
  • چم قمر
  • چم قهرمان
  • چم‌کبود (پلدختر)
  • چم گرداب (پلدختر)
  • چم گز (پلدختر)
  • چم مهر بالا
  • چم مهر پایین
  • چم مورت (افرینه)
  • چم مورت (معمولان)
  • چم قلندر
  • چمگردله وسطی
  • چمگردله سفلی
  • چمگردله علیا
  • چناره (پلدختر)
  • چهار دولان
  • چین زال

  ح

  • حلد

  خ

  • خاک سیاه
  • خرسدر سفلی
  • خرسدر علیا
  • خرسدر کاکامراد
  • خرگلو
  • خلیل اکبر

  د

  • داداگلاب
  • دارباغه
  • داربرگی
  • دارتیل
  • دارخرما
  • داردمل حسینعلی
  • دارصافه
  • دارگل خیرعلی
  • دواب زیودار
  • دوست‌محمد (پلدختر)
  • دوکوهه رشنو
  • دول گپ (پلدختر)
  • دول میشان
  • دولابی بادامک
  • دولگزرجبعلی
  • دالاب
  • دراشگفت بابابهرام
  • دراغل بگیرلطیف
  • دروزنو
  • در مر سید مهدی
  • دره باباعلی
  • دره باغ (پلدختر)
  • دره باغ محمدحسین
  • دره خزینه
  • دره سید
  • دره شوره
  • دره گر
  • دره نقی
  • دم رود سفلی
  • دم رود علیا
  • دم رودامیر وسطی
  • دم زلاب
  • دمرودامیر سفلی
  • دمرودامیر علیا
  • ده بزرگ (پلدختر)
  • دهلیچ

  ر

  • روبندجلگه خلج
  • رحمت‌آباد (پلدختر)
  • رحیم‌آباد (پلدختر)
  • رنگین بان (پلدختر)
  • ریخان دو
  • ریخان سه
  • ریخان یک

  ز

  • زوران تل
  • زورانتل زیودار
  • زورآزما
  • زیرانبارزیودار
  • زیرتنگ چمشک
  • زیرزرین چقا

  س

  • سر قبرستان سفلی شمال
  • سر قبرستان علیا شمال
  • سراب جهانگیر
  • سراب حمام
  • سراب رجب
  • سراب عبدالعلی
  • سراب گنجعلی (پلدختر)
  • سراب محمودوند
  • سرامد
  • سرتخت قدم خیر
  • سرخ مال نازنین
  • سرفراش
  • سرگرفته
  • سرمر
  • سرنجه زیودار
  • سلمان شیخا
  • سیاه گلال
  • سیاه‌منصور (پلدختر)
  • سید علی‌پناه

  ش

  • شاه کرم خدادادی
  • شنگه دول
  • شیخ مراد

  ط

  • طاق پل
  • طاق رزاله محمدآقا
  • طاق عباسعلی
  • طالقان (پلدختر)

  ع

  • علی مهدی
  • علیشاه (پلدختر)

  غ

  • غلامعلی (پلدختر)

  ق

  • قلعه زنجیر
  • قلعه می‌شوند
  • قلعه نصیر (پلدختر)
  • قیصور

  ک

  • کورشوراب علیشاه
  • کوشکی (پلدختر)
  • کوگان برآفتاب
  • کوگان نسار
  • کول چپ
  • کپرگه آقاحسین
  • کپرگه علیرضا
  • کرا
  • کره دشت مار
  • کلات (پلدختر)
  • کلک بیشه اسد
  • کلک بیشه دولابی
  • کلک بیشه قهرمانی
  • کلک درمیان علی آقانظری
  • کلکبیشه سیدمحمد
  • کلکبیشه صادق
  • کلیوند
  • کمچه کلا
  • کناربلوط
  • کهزادوند
  • کیوارکوه
  • کیوچمر علیا

  گ

  • گوری سبزباباخان
  • گچ کیخواه
  • گچی (پلدختر)
  • گروزیر
  • گردنگاه شاعلی
  • گرگلان (پلدختر)
  • گری باباخان
  • گری بلمک
  • گری سبز
  • گل‌گل سفلی (پلدختر)
  • ل

   • لتوندبرآفتاب
   • لیت برزیودار
   • لیلان چم

   م

   • مال گشه
   • ماهی لان
   • مورانی
   • مشهدی براگجر
   • مکینه نصیری
   • ملاوی
   • مله پشت سرتخت
   • مله چک‌ها
   • مهدی‌خان (پلدختر)
   • میان تاگان
   • میدان بزرگ
   • میرزاجان
   • میشاب (پلدختر)

   ن

   • نورعلی ونکار
   • نوزی شهسواروند

   ه

   • هپلانه
   • هرسکه
   • هرشیرایمانی
   • هرشیرعباسی
   • هفت‌چشمه (پلدختر)
   • هلوش
   • هیگه باغ پیروز
   • هیگه کالیاب

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران