شهرستان پلدشت

روستاهای شهرستان پلدشت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان پلدشت

اسامی روستاهای پلدشت استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

ا

 • اروج‌محمدکندی
 • اله‌وردی‌کندی
 • ایلانلو (پلدشت)
 • اینچه‌دره‌سی

آ

 • آغ‌اتلوق
 • آقامیرکندی

ب

 • بهلول‌آباد (پلدشت)
 • بهلول‌کندی
 • بیک‌جان

پ

 • پورناک
 • پزیک
 • پناه‌کندی
 • پیله‌سوار

ت

 • تازه‌کند (پلدشت)
 • تپه‌باشی پورناک
 • ترمیش

ج

 • جمال‌آباد (پلدشت)

چ

 • چخماقلوی سفلی
 • چخماقلوی علیا

ح

 • حاجی صوفی (پلدشت)
 • حسن‌کندی (پلدشت)

د

 • دایلان‌کندی
 • دودای (ماکو)
 • دیوان‌خانه (پلدشت)

ذ

 • ذاکرلو

ز

 • زنگنه (پلدشت)

س

 • ساختمان (ماکو)
 • ساری‌سو (پلدشت)
 • سایت اسکان عشایر میلاد

ش

 • شوربلاغ سفلی
 • شوربلاغ علیا
 • شطلو
 • شهرک ارس
 • شیبلوی سفلی (ماکو)
 • شیبلوی علیا (ماکو)
 • شیخ‌حمزه‌لو
 • شیدی
 • شیرمحمد (پلدشت)

ع

 • عزیزکندی (پلدشت)
 • عشق‌آباد (ماکو)
 • علی نظر (پلدشت)

ف

 • فتاح‌کندی

ق

 • قارقولوق سفلی
 • قارقولوق علیا
 • قوچ‌کندی (ماکو)
 • قورشاقلو
 • قورشاقلوی کرد
 • قوطان
 • قره‌جالو (پلدشت)
 • قره‌خوجالو
 • قلعه‌جوق (پلدشت)
 • قلنج لانمش
 • قیرکندی
 • قیقاج (ماکو)

ک

 • کولوس
 • کربلایی‌باقرکندی
 • کریم‌آباد (پلدشت)

گ

 • گچلر
 • گیوان
 • گیره‌کندی
 • گینگور

م

 • مرادلوی وسطی
 • مرادلوی سفلی
 • مرادلوی علیا
 • مشهدی‌میرزاکندی
 • ملاکندی (پلدشت)

ن

 • نازک سفلی
 • نصرت‌آباد (پلدشت)
 • نظرخان (روستا)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران