شهرستان پیرانشهر

روستاهای شهرستان پیرانشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان پیرانشهر

اسامی روستاهای پیرانشهر استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

ا

 • اوغن
 • احمدغریب
 • اشنوزنگ
 • امین‌آباد (پیران)
 • اندیزه

و

 • ورمیشان

آ

 • آب‌خورده

ب

 • باوله سفلی
 • باوله سیدان
 • بابکرآباد
 • بادین‌آباد پیران
 • بادین‌آباد منگور
 • بازرگان (پیرانشهر)
 • بالابان (پیرانشهر)
 • بدرآباد
 • برایم‌آباد
 • برده‌رشان (پیرانشهر)
 • برده‌قل
 • برده‌گوره
 • برکمران
 • بسطام‌بگ
 • بن‌دره (پیرانشهر)
 • بیکوس

پ

 • پادگان پیرانشهر
 • پسوه
 • پیرکانی

ت

 • تازه‌قلعه (پیرانشهر)
 • توان (پیرانشهر)
 • توبزآباد
 • توژاله
 • ترکش سفلی
 • ترکش علیا
 • ترکش قهوه‌خانه

ج

 • جران
 • جلدیان

چ

 • چیانه

ح

 • حاجی‌غلده
 • حجران
 • حمزه‌آباد سفلی
 • حمزه‌آباد علیا

خ

 • خالدار
 • خراپا
 • خرنج
 • خره‌بردشان
 • خری اغلان

د

 • دالاوان
 • دایه شیخی
 • دوچومان
 • دولی گوزان
 • دربکه
 • دشت گندمان
 • دیلزه

ر

 • رزگاری (پیرانشهر)
 • ریگ‌آباد (پیرانشهر)

ز

 • زبکا
 • زنگ‌آباد (پیرانشهر)
 • زیوه (پیران)
 • زیوه قوره
 • زیدان (پیران)
 • زینوایجان

س

 • سالوس
 • سوغان‌لو
 • سروکانی
 • سرتیز
 • سرین‌چاوه
 • سنجله
 • سه‌گردکان
 • سیوه‌کده سفلی
 • سیوه‌کده علیا
 • سیلوه

ش

 • شالی‌آباد (پیرانشهر)
 • شختان
 • شکرآباد (پیرانشهر)
 • شلیم‌جاران
 • شهرستن
 • شهرک دیلزه مکان مستقل
 • شهرک شهید رضوانی لک‌بن
 • شهرک صنعتی پیرانشهر
 • شین‌آباد (پیرانشهر)

ق

 • قوبه
 • قورچاوه
 • قبادبیگی
 • قبر حسین
 • قره‌خضر (پیرانشهر)
 • قزقاپان، پیرانشهر
 • قلات (پیرانشهر)
 • قلاته رش
 • قلعه سیداحمد

ک

 • کاسوره‌ده
 • کاسه‌گران
 • کانی اشکوت
 • کانی اشکوت (پیرانشهر)
 • کانی باغ
 • کانی بداغ
 • کانی سیب (پیرانشهر)
 • کانی شینکا
 • کانی کله
 • کانی کیسلان
 • کانی ملا
 • کانی‌خلیلان
 • کانی‌نوبته
 • کوپر (روستا)
 • کولیج
 • کپله‌حسن
 • کرمندار
 • کله‌کین
 • کندره
 • کنده‌قولان سفلی
 • کنده‌قولان علیا
 • کنه‌کچ
 • کهنه‌لاهیجان
 • کیله سیپان
 • کیله علیا

گ

 • گولک (پیرانشهر)
 • گرد آشوان
 • گرد باسک
 • گرد رحمت
 • گرد شیطان
 • گرد شینان
 • گرد کولان
 • گرد کسپیان
 • گرد مرادبگ
 • گرد نعلین
 • گرداسه
 • گرده‌بن
 • گرده‌سور
 • گردیم‌خانه
 • گرگول سفلی
 • گرگول علیا
 • گزگسک
 • گل‌آباد (پیرانشهر)
 • گنه‌دار (پیرانشهر)

ل

 • لاوین
 • لک‌بن

م

 • ماشکان
 • مام هیبه
 • مزرعه تمرچین
 • مزرعه‌پانه‌سر
 • میشه‌ده سفلی
 • میشه‌ده علیا
 • ن

  • نمینجه
  • نهالستان (روستا)

  ه

  • هابلس
  • هوارابید
  • هنگ‌آباد

  ی

  • یاقوش


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران