شهرستان چادگان

روستاهای شهرستان چادگان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان چادگان

اسامی روستاهای چادگان استان اصفهان به شرح زیر است :

چادگان یا چالادگان و یا چاتگان یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.

 • علی‌آباد (چادگان)

ا

 • اورگان (چادگان)
 • اصفهانک ساکی
 • اصفهانک سفلی
 • اصفهانک عبدل
 • اصفهانک علیا
 • اصفهانک مشاعی
 • اگریجه
 • انالوجه

و

 • ورباد
 • ونک سفلی
 • ونک علیا

آ

 • آبادچی سفلی
 • آبادچی علیا

ب

 • باغ ناظر
 • برآفتاب دولت‌آباد

پ

 • پرزگان خراج
 • پرزگان سفلی
 • پرمه سفلی
 • پرمه علیا

ت

 • تقی‌آباد (چادگان)

ج

 • جان احمد (چادگان)
 • جلال‌آباد (چادگان)

چ

 • چشمندگان سفلی
 • چشمندگان علیا
 • چشمندگان مجید
 • چهل چشمه (چادگان)

ح

 • حجت‌آباد (چادگان)
 • حرمانک
 • حسین‌آباد (چادگان)
 • حیدرآباد (چادگان)

خ

 • خیرآباد (چادگان)

د

 • دولت‌آباد (چادگان)
 • درکان (چادگان)
 • درک‌آباد (چادگان)
 • دره آلوچه
 • دره گاو
 • ده کلبعلی
 • ده‌باد سفلی
 • ده‌باد علیا

س

 • سرچشمه کوگانک
 • سمندگان

ع

 • علی عرب (چادگان)

ف

 • فراموشجان

ق

 • قرقر
 • قلعه‌زنبور علیا

ک

 • کوگانک
 • کوگانک سفلی
 • کلیچه
 • کمیتک

گ

 • گرداب (چادگان)
 • گشنیزجان
 • گل سفید دولت‌آباد

ل

 • لگاله

م

 • محمودآباد (چادگان)
 • مشهد کاوه
 • معروف‌آباد
 • مندرجان
 • منصوریه (چادگان)
 • مهدیه (چادگان)

ه

 • هجرت‌آباد
 • هلیله سفلی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران