شهرستان چایپاره

روستاهای شهرستان چایپاره / قره ضیاالدین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان چایپاره

اسامی روستاهای چایپاره استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

ا

 • اسماعیل‌کهریزی
 • اله‌وردی‌کندی (چایپاره)
 • ایدلوی سفلی
 • ایدلوی علیا

آ

 • آجای
 • آخورلو
 • آغ‌مزار کرد

ب

 • بابل‌آباد
 • بادکی (چایپاره)
 • بالاکهریز
 • بسطام (چایپاره)
 • بندلی
 • بهستان
 • بیگ‌درویش

پ

 • پیریادگار

ت

 • تاج‌خاتون (چایپاره)

ج

 • جیل‌قوا

چ

 • چورس
 • چومران
 • چیر (چایپاره)
 • چیرکندی

ح

 • حاجی‌احمدکندی
 • حاجیلار
 • حسین‌آباد (چایپاره)
 • حسین‌بیگلو
 • حمزیان سفلی
 • حمزیان علیا

خ

 • خانقاه (چایپاره)

د

 • دامداما
 • دورد آغاچ
 • دوزن
 • دوه‌اغلی
 • دیزج حاتم‌خان

ز

 • زنگلان سفلی
 • زنگلان علیا

س

 • ساختمان (چایپاره)
 • سالطه
 • سلوکلو (چایپاره)

ش

 • شورجه‌حسین‌آباد
 • شورکهریز
 • شوریک (چایپاره)
 • شطو
 • شکربلاغی علیا
 • شیرین‌بلاغ (چایپاره)

ط

 • طاهرآباد (چایپاره)

ع

 • عباس‌بلاغی
 • علی‌آباد (چایپاره)

ف

 • فیض‌آباد (چایپاره)

ق

 • قارنی‌یاریخ
 • قوچاش
 • قورول سفلی
 • قورول علیا
 • قوزلوی خانیه
 • قره‌تپه (چایپاره)
 • قره‌کندی (چایپاره)
 • قره‌کهریز
 • قزلجه‌گل
 • قمشکان سفلی
 • قمشکان علیا
 • قنات باقربیک
 • قنات میرزاجلیل

ک

 • کامل‌آباد
 • کورابلاغ (چایپاره)
 • کسیان (چایپاره)
 • کفیل (روستا)

گ

 • گورش
 • گوزدگن

م

 • مرقشه
 • میرزاحسام

ن

 • نعلبند (چایپاره)

ی

 • یوسف‌کندی (چایپاره)
 • یتیم‌اغلی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران