شهرستان کاشان

روستاهای شهرستان کاشان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کاشان

روستاهای شهرستان کاشان استان اصفهان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (کاشان)

ا

 • ابوالعباس‌آباد
 • احمدآباد (کاشان)
 • ارنجن
 • ازوار (کاشان)
 • ازران
 • ازناوه
 • استرک
 • اسحق‌آباد (کاشان)
 • اسدآباد بالا (کاشان)
 • الزگ
 • امیرآباد (کاشان)

و

 • وادقان
 • ورکان
 • ون (کاشان)
 • ویدوج
 • ویدوجا

آ

 • آب سفیداب
 • آب‌شیرین (کاشان)

ب

 • بارونق
 • باری‌کرسف
 • باغشاه (کاشان)
 • بالا عباس‌آباد
 • برزآباد (کاشان)
 • بنابه مرق

پ

 • پنداس

ت

 • توکل‌آباد (کاشان)
 • تتماچ
 • تجره (کاشان)

ج

 • جوشقان استرک
 • جوینان
 • جزه (کاشان)
 • جعفرآباد (کاشان)
 • جعفرک
 • جهق

چ

 • چاله قرا
 • چنار (کاشان)

ح

 • حسامیه
 • حسین‌آباد (کاشان)
 • حسین‌آباد شیبانی (کاشان)

خ

 • خرمدشت (کاشان)
 • خزاق
 • خنب
 • خنچه

د

 • دولت‌آباد (کاشان)
 • درم (کاشان)
 • دره (کاشان)
 • دشت فدک
 • دشت لتحر
 • ده زیره
 • ده‌نار (کاشان)

ر

 • راوند
 • رحق

ز

 • زنجان‌بر

س

 • سادات (کاشان)
 • سادیان مرق
 • سار (کاشان)
 • سرنج
 • سعدآباد (کاشان)
 • سلخنو
 • سن سن

ش

 • شادیان (کاشان)
 • شوراب (کاشان)
 • شجاع‌آباد (کاشان)

ص

 • صورآباد
 • صفی‌آباد (کاشان)

ط

 • طاهرآباد (کاشان)

ع

 • علوی (کاشان)

غ

 • غیاث‌آباد (کاشان)

ف

 • فتح‌آباد (کاشان)
 • فرح‌آباد (کاشان)

ق

 • قربانی (کاشان)
 • قزاآن
 • ق

  • قه
  • قهرود (کاشان)

  ک

  • کلوخ پایین
  • کله (کاشان)

  گ

  • گلستانه (کاشان)

  م

  • محمدیه (کاشان)
  • مرق (ساوه)
  • مرق (کاشان)
  • مزرعه خاتون (کاشان)
  • مسلم‌آباد (کاشان)
  • مشهد اردهال

  ن

  • نابر
  • نشلج
  • نصرآباد (کاشان)
  • نظام‌آباد (کاشان)

  ی

  • یحیی‌آباد بالا
  • یزدآباد (کاشان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران