شهرستان کلات

روستاهای شهرستان کلات

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کلات

اسامی روستاهای کلات استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • اورتکند
 • ابکمه
 • احمدآباد (کلات)
 • ارچنگان
 • اسدآباد (کلات)
 • اقداش (کلات)
 • ایده لیک
 • النگ سفلی
 • النگ علیا
 • امیرآباد (کلات)

آ

ب

 • بابارمضان
 • بابافرجی
 • باغ کند
 • باغگاه
 • بام چنار
 • برده (کلات)

ت

 • تقی‌آباد (کلات)

ج

 • جلیل‌آباد (کلات)

چ

 • چرم‌کهنه
 • چرم‌نو
 • چنار (کلات)
 • چهارراه (کلات)
 • چهچهه (کلات)

ح

 • حاجی‌آباد (کلات)
 • حسن‌آباد لائین نو
 • حصارحاجی اسماعیل
 • حمام‌قلعه

خ

 • خاکستر (کلات)
 • خشت نادری
 • خلج سفلی
 • خواجه روشنایی

ر

 • رباط (زاوین)
 • رباط (هزارمسجد)

ز

 • زو بالا

ژ

 • ژرف (کلات)

س

 • سرجنگل (کلات)
 • سررود (کلات)
 • سلطان‌آباد (کلات
 • س

  • سنگانه
  • سنگ‌دیوار
  • سه پنجه
  • سیرزار (کلات)
  • سیرزار (زاوین)
  • سینی (کلات)
  • سینی نو

  ش

  • شورستان (کلات)

  ط

  • طاهرآباد ترک‌ها
  • طاهرآباد ترک‌ها (جدید)
  • طاهرآباد علیا
  • طاهرآباد میان
  • طرقطی

  ظ

  • ظلم‌آباد (کلات)

  ع

  ق

  • قاباخ
  • قره تیکان
  • قره سو (کلات)
  • قلعه‌نو (کلات)
  • قله زو (کلات)
  • قلیچ‌آباد (کلات)

  ک

  • کالو (کلات)
  • کال پرنده
  • کرتاش
  • کرناوه شیرین
  • کریم‌آباد (کلات)
  • کلاته اسماعیل بیک

  گ

  • گرو (کلات)

  ل

  • لائین کهنه

  م

  ن

  • نفطه
  • نیشابورک

  ی

  • یکه‌توت سفلی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران