شهرستان کلاله

روستاهای شهرستان کلاله

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کلاله

اسامی روستاهای کلاله استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اوقچی بزرگ
 • اوقچی کوچک
 • اجن سنگرلی
 • اجن یلی
 • اراز علی‌شیخ
 • ارجنلی
 • اسلام‌آباد (کلاله)
 • امان خوجه

آ

 • آق تقه
 • آق چاتال
 • آق یاجی
 • آق‌قلعه (کلاله)
 • آیدرویش

ب

 • باینال
 • بربرقلعه (کلاله)
 • بسطام‌دره
 • بق‌قجه بالا
 • بق‌قجه پایین
 • بلوک اجن
 • بیشک‌تپه (کلاله)

پ

 • پاشائی
 • پست‌دره
 • پلی علیا
 • پیروزآباد (کلاله)

ت

 • توتلی تمک
 • ترناولی پایین
 • تگک امام عبدالله
 • تمر قره‌قوزی

چ

 • چاتال
 • چالجه
 • چروک پیشکمر
 • چشمه نیل
 • چشمه‌لی
 • چقرشیرملی
 • چناران (کلاله)
 • چنارلی
 • چهارمازو
 • چیشت خوجه‌لر

ح

 • حاجی بیگ سفلی
 • حاجی حسن (کلاله)
 • حاجی‌بیک علیا
 • حیدرآباد محمدشیر

خ

 • خوجه یاپاقی
 • خوجه‌لر (کلاله)
 • خمبرآباد (کلاله)

د

 • دوجی
 • دومانلی
 • دشتی (کلاله)
 • دهنه پرسوقویی

ر

 • ابوذر (کلاله)
 • روستای انقلاب
 • روستای بلال
 • روستای ثارالله
 • روستای چمران
 • روستای خان بابااحمدی
 • عاشورا (کلاله)

ز

 • زاو پایین
 • زابلی محله قره‌شور

س

 • سوار بالا
 • سوار پایین
 • سواروسط
 • سدچمران

ش

 • شارلق (کلاله)

ص

 • صالح‌آباد چقرلی
 • صوفی شیخ
 • صوفی شیخ غراوی
 • صوفی شیخ‌داز
 • صوفیان (کلاله)

ط

 • طوقه (روستا)

ع

 • عزیزآباد (کلاله)

ف

 • فتح‌آباد (کلاله)
 • فرق‌سر پایین

ق

 • قوجمز
 • قوشه‌تپه
 • قویجق (کلاله)
 • قپان سفلی
 • قپان علیا
 • قدونه سفلی
 • قدونه علیا
 • قراول حاجی تاجی
 • قرقیز (کلاله)
 • قرناق
 • قرنگی جنگل
 • قره جه
 • قره شور
 • قره‌آقا چلی
 • قره‌دام یک
 • قره‌سعید (کلاله)
 • قره‌قول‌تپه
 • قره‌گل تخته وسط
 • قره‌گل شرقی
 • قره‌گل غربی
 • قره‌گل‌کله
 • قره‌یسر بالا
 • قره‌یسر پایین

ک

 • کاظم خوجه
 • کوروک
 • کورلر
 • کوسه (کلاله)
 • کولی بایندر
 • کروک چوتور
 • کسر پیشکمر
 • کسن
 • کلاله (شهر)
 • کنگور

گ

 • گاومیشلی
 • گوکجه
 • گوک‌دره
 • گونیلی (کلاله)
 • گچ‌سو بالا
 • گچ‌سو پایین
 • گرکز
 • گرگاندوز
 • گل‌چشمه (کلاله)
 • گینک لیک قره‌صحنه

م

 • مالای شیخ گینک‌لیک
 • مجاور
 • محمد شاهیر
 • مردم‌دره
 • میدان‌جیغ کوچک

ه

 • همت‌آباد (کلاله)
 • همت‌آباد سیستانی‌ها

ی

 • یاساقلق
 • یانبلاغ (کلاله)
 • یکه‌توت پایین
 • یکه‌تپه
 • یکه‌قوز بالا
 • یکه‌قوز پایین
 • یل‌چشمه جدید
 • یل‌چشمه سفلی
 • یل‌چشمه علیا
 • یلی بدراق


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران