شهرستان کلیبر

روستاهای شهرستان کلیبر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای کلیبر

اسامی روستاهای کلیبر آذربایجان شرقی به شرح زیر است :

 • اوزون‌قیه
 • اوزی (کلیبر)
 • اولی‌قشلاق
 • احمدآباد تازه‌کند
 • ارمنیان (کلیبر)
 • اسب قلیان
 • اسبهار سفلی
 • اسبهار علیا
 • اسکلو
 • اصلان‌بیگلو
 • امیرآباد (کلیبر)
 • انباستق
 • ایلان‌کش
 • ایللی
 • ایل‌یوردی

و

 • ولندران

آ

 • آتی‌کندی
 • آجودان‌آباد
 • آس جدید
 • آس قدیم
 • آغویه
 • آغچه‌قشلاق علیا
 • آقامیرلو
 • آق‌درق جدید
 • آق‌درق قدیم

ب

 • بابایلو
 • باش‌کلان
 • باغلار
 • بالاسنگ
 • بالان (آبش‌احمد)
 • بالی‌بیگ‌لو
 • بختیارلو
 • برزندیق
 • بشاب
 • بنه‌دیق
 • بهروز (روستا)

پ

 • پالتلو
 • پیراحمدلو
 • پیرلر سفلی
 • پیرلر علیا
 • پیره‌لر شاه‌قاسم
 • پیره‌ماشان
 • پیره‌یوسفیان سفلی
 • پیره‌یوسفیان علیا
 • پیری‌کندی

ج

 • جانی‌بیگلو
 • جغناب سفلی
 • جغناب علیا
 • جند
 • جیغ‌جیغ

چ

 • چات‌قیه
 • چای‌کندی (کلیبر)
 • چپرقیه
 • چله‌خانه (کلیبر)
 • چناق

ح

 • حدادان
 • حسنعلی کدخدالو
 • حیران علیا

خ

 • خالان
 • خان‌باغی
 • خانقاه سفلی (کلیبر)
 • خانقاه کلاهی
 • خانقاه‌کندی
 • خان‌کندی (کلیبر)
 • خانه خسرو
 • خوبیارلو
 • خونیرود
 • خریل

د

 • داش قیه‌باشی
 • داشلی
 • دولان
 • دومریق
 • دمیرچی حدادان
 • دیل‌بیلمز

ر

 • رستم‌کندی

ز

 • زاویه (کلیبر)
 • زربیل
 • زردوغان
 • زیریان (کلیبر)

س

 • ساری‌بلاغ
 • ساریجالو (کلیبر)
 • ساری‌درق
 • ساری‌درق (کلیبر)
 • سولی‌درق
 • سراجلو (کلیبر)
 • سراملو
 • سردارآباد (کلیبر)
 • سردرق (کلیبر)
 • سهریق
 • سیدلر سفلی
 • سیدلر علیا
 • سیران (کلیبر)
 • سیرک (کلیبر)

ش

 • شاملوی بزرگ
 • شاملوی کوچک
 • شبخانه
 • شجاع‌آباد (کلیبر)
 • شخملو
 • شریق
 • شکرعلی‌کندی
 • شیخلان سفلی
 • شیخلان علیا

ص

 • صومعه (کلیبر)
 • صلاح پیه‌س

ع

 • عبدالرزاق
 • عربشاه خان
 • عربشاه خرگوشان
 • عربشاه‌درق
 • علولو
 • علویق (کلیبر)
 • علی‌آباد (کلیبر)
 • علیشاری
 • علیش‌لو
 • علی‌کلبی
 • عمران‌آباد

غ

 • غمیش‌عونی

ف

 • فتحعلی‌سلطان‌لو
 • فرهادلو

ق

 • قاسم‌کندی
 • قاطار
 • قانلو
 • قوش قیه‌سی (کلیبر)
 • قوشچی (کلیبر)
 • قوشچی بایرام‌خواجه
 • قوشه‌بلاغ (کلیبر)
 • قویطول
 • قران‌چای‌کندی
 • قره‌وانلو
 • قره‌درق وسطی
 • قره‌درق سفلی
 • قره‌درق علیا ۱
 • قره‌درق علیا ۲
 • قره‌قیه (کلیبر)
 • قشلاق اوزبک
 • قشلاق اخمود وسطی
 • قشلاق اخمود سفلی
 • قشلاق اخمود علیا
 • قشلاق آغلاقان
 • قشلاق حاج‌حسین
 • قشلاق خانلو
 • قشلاق دارچین
 • قشلاق شاه‌ولی
 • قشلاق صومعه
 • قشلاق قانه
 • قشلاق قراخانلو
 • قشلاق قره‌باغلو
 • قشلاق قره‌داغلو
 • قشلاق کلیبر
 • قشلاق گازلوحاجی‌محمد
 • قشلاق گازلوحاجی‌یونس
 • قشلاق لوله‌دره حاج‌مین‌باشی سفلی
 • قشلاق لوله‌دره حاج‌مین‌باشی علیا
 • قشلاق نره‌کش
 • قلعه‌کندی (کلیبر)
 • قلعه‌لو
 • قلیانساز
 • قیه‌باشی بزرگ

ک

 • کاردوجین
 • کاغلوگوزلو
 • کبودان (کلیبر)
 • کپیرآباد
 • کر سفلی
 • کر علیا
 • کردلر (کلیبر)
 • کلاسور (کلیبر)
 • کلالق
 • کلان (کلیبر)
 • کلانتر (کلیبر)
 • کلشلو
 • کلکین
 • کلی علیا (کلیبر)
 • کلی‌قوزی
 • کمان (کلیبر)
 • کهل‌قو
 • کهلیک
 • کیقباد (کلیبر)

گ

 • گوار (کلیبر)
 • گوزالان
 • گرده‌زایلو
 • گلدر (کلیبر)
 • گلدرق

ل

 • لته‌ده
 • لمهونی
 • لمه‌درق

م

 • مولان
 • متعلق
 • محمودآباد (کلیبر)
 • محمدان (کلیبر)
 • محمدحسنلو
 • مرزرود
 • مزرعه اکراد
 • مزگر
 • مقاس جدید
 • مقاس قدیم
 • ملالو (کلیبر)
 • ملوک (کلیبر)
 • میاندرق
 • میکندی

ن

 • ناپشته
 • نوجه‌ده سفلی

ه

 • هارنا
 • هورمغان سفلی
 • هورمغان علیا
 • هجراندوست
 • هجران‌دوست
 • همو
 • هناآباد سفلی
 • هناآباد علیا

ی

 • یارالوجه
 • یوزبند (کلیبر)
 • یل دره‌سی
 • یلی سفلی
 • یلی علیا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران