شهرستان کمیجان

روستاهای شهرستان کمیجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کمیجان

اسامی روستاهای کمیجان استان مرکزی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (کمیجان)
 • اسفندان (کمیجان)
 • اکبرآباد (کمیجان)
 • امام زاده عباس

و

 • وفس
 • ولازجرد
 • ولید آباد

آ

 • آقچه کهریز
 • آمره (کمیجان)

پ

 • پرکک

ت

 • تکیه (کمیجان)

ج

 • جعفرآباد (کمیجان)

چ

 • چابار (کمیجان)
 • چالمیان
 • چوگان (فراهان)
 • چلبی (کمیجان)
 • چهرقان

ح

 • حسین‌آباد (کمیجان)

خ

 • خان‌آباد (کمیجان)
 • خسروبیگ
 • خمارباغی
 • خیرآباد (کمیجان)

د

 • دره سبز

ذ

 • ذادوق‌آباد

ر

 • راستگردان
 • روشنایی (کمیجان)

س

 • سوران (کمیجان)
 • سوسن‌آباد (کمیجان)
 • سبزآباد
 • سردرآباد
 • سلوکلو (کمیجان)
 • سمقاور
 • سیجان (کمیجان)

ش

 • شادقلعه

ع

 • عاصم آباد
 • علی‌آباد (کمیجان)

ف

 • فامرین
 • فتح‌آباد (کمیجان)
 • فرک
 • فریس آباد
 • فضل‌آباد (کمیجان)

ق

 • قره‌گل (کمیجان)
 • قلعه خاندان بهادری

ک

 • کوت‌آباد
 • کلوان (کمیجان)

گ

 • گورچان (فراهان)

م

 • محمودآباد (کمیجان)
 • مهدی‌آباد (کمیجان)
 • میدانک (کمیجان)

ن

 • نهر پشته

ی

 • یاسبلاغ
 • یساول (کمیجان)
 • ینگه ملک


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران