شهرستان کنگاور

روستاهای شهرستان کنگاور

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کنگاور

اسامی روستاهای کنگاور استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • دوآب (کنگاور)
 • علی‌آباد (کنگاور)
 • علی‌آباد اول
 • علی‌آباد دوم

ا

 • ار دوگاه‌حلبچه
 • اسلام‌آباد (کنگاور)
 • اکبرآباد (کنگاور)

و

 • وناکوه

آ

 • آببار یک (کنگاور)
 • آران (کنگاور)

ب

 • بیدخله

ت

 • توشمالان

ج

 • جاورسینه

چ

 • چشمه‌درازه
 • چشمه‌نوش
 • چناران (کنگاور)

ح

 • حاجی‌آباد دو
 • حاجی‌آباد یک
 • حسن‌آباد (کنگاور)
 • حسین‌آباد (کنگاور)
 • حصار (کنگاور)
 • حمزه‌آباد (کنگاور)

خ

 • خارکش (کنگاور)
 • خالنجه
 • خوشکاخوره
 • خرماباد (کنگاور)
 • خلج‌رود
 • خلیل‌آباد (کنگاور)
 • خمیس‌آباد
 • خیرومندان

د

 • داربسر (کنگاور)
 • داربید (کنگاور)
 • دم‌بادام
 • ده بالا (کنگاور)
 • ده‌کهنه (کنگاور)
 • دهلر (کنگاور)
 • ده‌نو (کنگاور)
 • ده‌نوده‌کهنه

ر

 • رحمان‌آباد (کنگاور)
 • رحمت‌آباد (کنگاور)
 • رستماباد کوچک
 • رستم‌آباد (کنگاور)
 • رستم‌آباد بزرگ
 • رشتیان

ز

 • زرده (کنگاور)

س

 • سرآب (کنگاور)
 • سرآب باباعلی
 • سرآبدهلر
 • سرخلج
 • سرمست (کنگاور)
 • سریوه
 • سلطان‌آباد (کنگاور)
 • سلیمان‌آباد (کنگاور)

ش

 • شورچه (کنگاور)
 • شش یکان
 • شکرآب (کنگاور)

ط

 • طاهرآباد (کنگاور)

ع

 • عباس‌آباد (کنگاور)
 • عبدالتاجدین
 • عزیزآباد (کنگاور)

ف

 • فش
 • فشخواران
 • فیروزآبادتپه
 • فیروزآباد کوچک

ق

 • قارلق بزرگ
 • قوره‌جیل
 • قاسم‌آباد (کنگاور)
 • قره‌بناس
 • قره‌گوزلو سفلی
 • قره‌گوزلو علیا
 • قزوینه
 • قلاته

ک

 • کارخانه (کنگاور)
 • کوچه (کنگاور)
 • کرماجان
 • کریماباد (کنگاور)
 • کندکیله
 • کهریزبیدسرخ
 • کهریزکلان

گ

 • گودین
 • گردکانه (کنگاور)
 • گل‌زرده

م

 • محمدآباد (کنگاور)
 • میرزاآباد (کنگاور)

ن

 • نهرال دوله

ه

 • هزارخانی (کنگاور)
 • هفت‌خانه (کنگاور)
 • همایون‌کش
 • همیانک


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران