شهرستان کهنوج

روستاهای شهرستان کهنوج

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کهنوج

اسامی روستاهای کهنوج استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد سهل‌آور
 • اختیارآباد دوزیارتی
 • انجیرک (کهنوج)

ب

 • بلوچ‌آباد (کهنوج)
 • بن گود
 • بیرآباد

پ

 • پای کوه سفید
 • پشته دول‌آباد
 • پلکی

ت

 • تاج‌آباد (کهنوج)
 • توکل‌آباد (کهنوج)
 • تلمبه رضامیرانی
 • تم گوران
 • تهمینه (کهنوج)

چ

 • چاه حاجی
 • چاه ریگان وزیری
 • چاه ریگان لورک‌ها
 • چاه گز (کهنوج)
 • چاه مرید
 • چکری (کهنوج)
 • چناران (کهنوج)

ح

 • حوراب
 • حجت‌آباد (کهنوج)

د

 • دوچاهی (کهنوج)
 • دول‌آباد
 • دره رود (کهنوج)
 • دمیلک
 • ده پیش سفلی (کهنوج)
 • ده پیش علیا (کهنوج)
 • ده حوت
 • ده زرد
 • دهنو محمدخان
 • دیوان مراد علیا
 • دیوان‌مراد سفلی

ر

 • روستای شهید کیوان میرشکاری
 • رزان (کهنوج)
 • رشگورد
 • ریگ زردان

ز

 • زه
 • زیری (کهنوج)

س

 • سرریگ (کهنوج)
 • سعیدآباد (کهنوج)
 • سفیدمراد
 • سهران وسطی
 • سهران سفلی سهرون پایین
 • سهران علیا سهرون بالا
 • سهل‌آور

ش

 • شاداب (کهنوج)
 • شریک‌آباد (کهنوج)
 • شریک‌آباد علیا
 • شیخ‌آباد چاه حاجی

ع

 • عوض‌آباد (کهنوج)

غ

 • غدیر زیر
 • غدیردراز

ق

 • قوچ آباد محمدخان

ک

 • کواران (کهنوج)
 • کوتک وسط
 • کوتک پایین
 • کنارکج
 • کهورآباد سهرابی
 • کهورمیری
 • کهورنارنجک

گ

 • گروک (کهنوج)
 • گلستان (کهنوج)
 • گهرک

ل

 • لوک پا
 • لوک پاجدید
 • لنگ‌آباد

م

 • محمودآباد ازلی
 • مقدارآباد

ن

 • نصرت‌آباد (کهنوج)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران