شهرستان کیار
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کیار

اسامی روستاهای کیار استان چهارمحال بختیاری به شرح زیر است :

آ

 • آب‌سفید (اردل)
 • آبشاران سفلی
 • آبشاران علیا

ا

 • ابگلور
 • اسلام‌آباد (اردل)
 • اسلام‌آباد (کیار)
 • امیرآباد (شهرکرد)
 • ایرانچه

ب

 • باجگیران (اردل)
 • برنجگان (اردل)

پ

 • پوراز (اردل)

ت

 • تشنیز

ج

 • جعفرآباد (شهرکرد)
 • جعمان
 • جغدان
 • جوزستان (اردل)

چ

 • چهارطاق (اردل)
 • چهراز

ح

 • حاجی‌آباد (شهرکرد)

خ

 • خراجی (شهرکرد)
 • خیرآباد (شهرکرد)

د

 • دوپلان (کیار)
 • دورک شاپوری
 • دره بید (اردل)
 • دره عشق
 • دره یاس
 • دزک (کیار)
 • دستگرد امامزاده
 • دم‌آب (اردل)
 • ده کهنه (اردل)
 • ده نو سفلی (اردل)
 • ده نو علیا (اردل)

ر

 • رحیم‌آباد (اردل)

س

 • سرتشنیز
 • سرتنگ محمود
 • اسلام‌آباد (ناغان)
 • برنجگان
 • سررک
 • سلم (کیار)
 • سورک (شهرکرد)

ش

 • شهرک بره مرده
 • شهرک دورک
 • شهرک زوردگان
 • شهرک گل سفید

ع

 • عادل‌آباد (اردل)

ف

 • فیروزآباد (اردل)
 • ق

  • قلعه تک (شهرکرد)
  • قلعه سلیم
  • قلعه ممکا

  ک

  • کاونددرویشان
  • کل کله

  گ

  • گاوتوت
  • گشینرجان
  • گوشه (اردل)

  م

  • مهریک
  • موسی‌آباد (کیار)

  ه

  • همائی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران