شهرستان گالیکش

روستاهای شهرستان گالیکش

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گالیکش

اسامی روستاهای گالیکش استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اجن شیرملی
 • اجن قره‌خوجه
 • اسماعیل‌آباد (گالیکش)
 • املاک گالیکش

آ

 • آب‌پران (گالیکش)
 • آق‌قمیش

ب

 • بش اویلی
 • بلوچ‌آباد (گالیکش)

پ

 • پاسنگ بالا
 • پاسنگ پایین
 • پنو (گالیکش)
 • پی دل‌دل

ت

 • تراجیق
 • ترجنلی
 • ترنگ‌تپه
 • تلوستان
 • تنگ‌راه
 • تنگه گل

چ

 • چقربش قارداش

ح

 • حسین‌آباد (گالیکش)
 • حسین‌آباد قرنی

خ

 • خمبرآباد (گالیکش)

د

 • دارآباد (گالیکش)

س

 • سرچشمه (گالیکش)
 • سرخن‌آباد
 • سیجان (گالیکش)

ص

 • صادق‌آباد (گالیکش)

ع

 • عرب بوران

ف

 • فارسیان (گالیکش)
 • فرنگ (گالیکش)

ق

 • قانجق شهرک
 • قوشه‌چشمه
 • قرق آق‌قمیش
 • قلی‌تپه
 • قنات حاجی تاجی

ک

 • کرنگ کفتر
 • کریم‌آباد (گالیکش)
 • کمال‌آباد (گالیکش)
 • کندسکوه
 • کیارام

گ

 • گوگل بزرگ
 • گیلان‌تپه

ل

 • لیرو
 • لوه (گالیکش)

م

 • محمودآباد (مینودشت)
 • محمدآباد (گالیکش)
 • منجلو
 • میرزا پانگ

ی

 • یورت زینل
 • یورت کاظم
 • ینقاق

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران