شهرستان گرمسار

روستاهای شهرستان گرمسار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گرمسار

اسامی روستاهای گرمسار استان سمنان به شرح زیر است :

ا

 • ابه نو
 • الله‌وردی‌آباد
 • امامزاده اسماعیل (گرمسار)
 • امامزاده خوش‌نام
 • ایوانکی

ب

 • بنکوه (گرمسار)
 • بهورد
 • بهشت‌آباد (گرمسار)

ج

 • جوادآباد (گرمسار)
 • جلیل‌آباد (گرمسار)
 • جنت‌آباد (گرمسار)

چ

 • چشمه نادی
 • چندآب
 • چهارطاق پایین
 • چهارقشلاق

ح

 • حاجی‌آباد آتشگاه
 • حسین‌آباد کرو
 • حصارک (گرمسار)

د

ر

 • رامه پائین
 • رشمه
 • ریکان (گرمسار)

س

 • ساروزن پایین
 • سعدآباد (گرمسار)
 • سلمان (گرمسار)
 • سنرد
 • سنگ‌آب (گرمسار)
 • سه‌برار

ش

 • شاهبلاغ بالا
 • شورقاضی
 • شه سفید

ف

 • فند

ق

 • قاطول
 • قالیباف (گرمسار)
 • قشلاق آقااسماعیل
 • قشلاق نفر
 • قلعه اکبرآباد
 • قلعه چک

ک

 • کوشک اربابی
 • کوشک خالصه بالا
 • کوشک خالصه پایین
 • کروس بالا
 • کردوان (گرمسار)
 • کرک (گرمسار)
 • کرند (گرمسار)
 • کهک (گرمسار)

گ

 • گرمسار
 • گل تپ (گرمسار)

ل

 • لجران

م

 • محله باغ بالا
 • محله باغ جدید
 • محله باغ حاج صادق
 • محمودآباد بهادر
 • محمودآباد جعفر
 • محمودآباد کرده
 • محمودآباد موقوف
 • محمدآباد (گرمسار)
 • ملیجان بالا
 • ملیجان پایین
 • مندولک

ن

 • ناروهه
 • نوحصار
 • نوده اربابی
 • نوده خالصه
 • نورالدین‌آباد (گرمسار)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران