شهرستان گرگان

روستاهای شهرستان گرگان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گرگان

اسامی روستاهای گرگان استان گلشتان به شرح زیر است :

 • اوجابن
 • ابراهیم‌آباد (گرگان)
 • اتراچال
 • اسبومحله
 • اسلام‌آباد جلین
 • اصفهان‌کلاته
 • الوکلاته
 • امیرآباد (گرگان)

و

 • والش‌آباد
 • ورسن
 • ولیک‌آباد

آ

 • آلفن
 • آهنگرمحله (گرگان)

ب

 • باغ گلبن
 • بلوچ‌آباد (گرگان)
 • بلبل‌تپه

ت

 • تورنگ‌تپه
 • توسکاستان
 • توشن
 • تخشی‌محله
 • تقرتپه
 • تقی‌آباد (گرگان)
 • تیمورآباد (گرگان)

ج

 • جعفرآباد (گرگان)
 • جلین سفلی
 • جهان‌آباد سفلی (گرگان)
 • جهان‌آباد علیا (گرگان)
 • جهان‌تیغ (گرگان)

چ

 • چالکی
 • چوپلانی
 • چنارقشلاق
 • چهارباغ (گرگان)
 • چهارچنار

ح

 • حسین‌آباد ملک
 • حیدرآباد (گرگان)

خ

 • خیرات

د

 • دودانگه (گرگان)
 • درویش‌آباد (گرگان)
 • درآسیاب

ر

 • رستم‌کلاته سادات

ز

 • زنگیان (گرگان)
 • زیارت (گرگان)

س

 • سدن
 • سرخنکلاته
 • سرکلاته کفش‌گیری
 • سعدآباد (گرگان)
 • سلطان‌آباد (گرگان)
 • سلیمان‌تپه (گرگان)
 • سیاهتلو
 • سیدمیران
 • سیستانی‌محله

ش

 • شاه‌کوه سفلی
 • شموشک سفلی
 • شموشک علیا
 • شمس‌آباد (گرگان)
 • شیرعلی‌آباد

ع

 • علی‌آباد کنار شهر
 • عیسی‌محله

ف

 • فوجرد (گرگان)
 • فته‌باغ
 • فخرآباد و گلند تاریکی
 • فیض‌آباد (گرگان)

ق

 • قرق (گرگان)
 • قرن‌آباد
 • قرن‌آباد (گرگان)
 • قلعه محمود
 • قلندرمحله
 • قلی‌آباد (گرگان)

ک

 • کوی صدف
 • کریم‌آباد (گرگان)
 • کفش‌گیری
 • کلاجان سادات
 • کلاجان قاجار
 • کلاسنگیان
 • کلو (گرگان)
 • کماسی (گرگان)
 • کمال‌آباد (گرگان)
 • گ

  • گوزن فارس
  • گناره

  ل

  • لاملنگ
  • للدوین
  • لمسک

  م

  • مامایی (گرگان)
  • محمدآباد (گرگان)
  • مرزن‌کلاته
  • مریم‌آباد (گرگان)
  • معصوم‌آباد (گرگان)
  • میان‌آباد ملک
  • میرمحله (گرگان)

  ن

  • ناهارخوران
  • نوچمن
  • نوده شریف
  • نوده ملک
  • نودیجه
  • نومل
  • نصرآباد (گرگان)

  ه

  • هاشم‌آباد (گرگان)

  ی

  • یالو


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران