شهرستان گناباد

روستاهای شهرستان گناباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گناباد

اسامی روستاهای گناباد استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • اروک (گناباد)
 • اسوجدید
 • استاد (گناباد)

ب

 • باغ آسیا
 • باقرآباد (گناباد)
 • بخت‌آباد بالا
 • بخت‌آباد پایین
 • برجوک
 • برقیو
 • برگز بالا
 • بنفش (گناباد)
 • به‌آباد (گناباد)
 • بیلند
 • بیمرغ
 • بیهود (گناباد)

پ

 • پای گدار
 • پچک (گناباد)

ت

 • توکل‌آباد (گناباد)
 • ترنج پایین
 • تک بنستان
 • تک میدان
 • تکزو

ج

 • جعفرآباد (گناباد)

چ

 • چاه اسفونی
 • چاه بنیلی
 • چاه روغنی (گناباد)
 • چاه‌شیرین (گناباد)
 • چاه ضیائی (گناباد)
 • چاه طاقی (گناباد)
 • چاه مشاع مقیم‌آباد
 • چاه میغونی پایین
 • چاه نمک
 • چاهک (گناباد)
 • چرک‌آباد
 • چشمه سفید (گناباد)

ح

 • حاجی‌آباد (گناباد)
 • حوض سرخ (گناباد)
 • حصار (گناباد)

خ

 • خاتومه
 • خانیک (گناباد)
 • خون‌آباد
 • خیبری

د

 • دوغ‌آباد (گناباد)
 • درصوفه
 • دلویی
 • ده‌نو (گناباد)

ر

 • روچی (گناباد)
 • روشناوند (گناباد)
 • رحمت‌آباد (گناباد)
 • رزگ (گناباد)
 • رضو سفلی
 • رضویه (گناباد)
 • رهن (روستا)
 • ریاب (گناباد)

ز

 • زقیچ
 • زیبد
 • زیروک
 • زیرجان (گناباد)

س

 • سارنگ سفلی
 • سرآسیاب (گناباد)
 • سقی
 • سلطانیه (گناباد)
 • سمویی
 • سنو (گناباد)
 • سنجتک (گناباد)

ش

 • شاهراه (گناباد)
 • شوراب نوسازی
 • ششک (گناباد)
 • شمس‌آباد (گناباد)
 • شیرازآباد

ص

 • صالح‌آباد (گناباد)

ع

 • عزیزآباد (گناباد)
 • علی منصوری

ف

 • فودنجان
 • فخ (گناباد)

ق

 • قوژد (گناباد)
 • قلعه‌سفید سفلی (گناباد)
 • قنبرآباد (گناباد)

ک

 • کوثر (گناباد)
 • کوه تیرماهی
 • کوه قلعه سفلی
 • کبوترکوه
 • کج‌آباد
 • کرشک (گناباد)
 • کسک (گناباد)
 • کلات (گناباد)
 • کلاته ولی
 • کلاته سیدعلی (گناباد)
 • کلاته شمس
 • کلاته شهاب
 • کلاته شیخی
 • کلاته علی‌آباد
 • کلاته کلوخ
 • کلاته مزار (گناباد)
 • کلاته مسگرا
 • کلاته میزاتقی
 • کلاته نو (گناباد)

گ

 • گوهردشت (گناباد)
 • گنبتوک
 • گیسور نوسازی

م

 • مارکوهک
 • موسیرز
 • محمدآباد لب‌رود
 • مرغش (گناباد)
 • مغاث
 • ملاآباد
 • مند (روستا)
 • مه‌آباد علیا
 • مهی‌آباد بالا
 • مهی‌آباد پایین
 • میمند (گناباد)

ن

 • نوده پشتک
 • نوده گناباد
 • نوده میرمحراب
 • نجم‌آباد (گناباد)
 • نهجز پایین
 • نوغاب (گناباد)
 • ه

  • هراونج


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران