شهرستان گچساران
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گچساران

اسامی روستاهای گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر است :

ا

 • ارو (گچساران)
 • اسپر (روستا)
 • اسلام‌آباد باغ نار
 • اسلام‌آباد لیشتر
 • اسلام‌آباد نازمکان
 • اشکفت گاومیشی کوه‌سرخ
 • امامزاده اسماعیل (گچساران)
 • امامزاده جعفر (گچساران)
 • انبارشاهی
 • انبارگاه (گچساران)
 • انجیرسیاه (گچساران)

و

 • وردعلی اکبرچم بادبزن

آ

 • آب‌توت (گچساران)
 • آب جیرک
 • آب حاجت چهار بیشه
 • آب‌شیرین (گچساران)
 • آب کل شیشه
 • آب‌انجیر سفلی (گچساران)
 • آب‌انجیر علیا
 • آبریزی اب
 • آب‌ریگون
 • آب‌زنی
 • آب‌گرمو (گچساران)

ب

 • باباکلان
 • برآفتآب خربل
 • بنه پیر
 • بی‌بی جان‌آباد
 • بی‌بی حکمیه
 • بیدزرد (گچساران)
 • بیزگه

پ

 • پادوک
 • پارحوض امامزاده جعفر
 • پارحوض تلخآب شیرین
 • پاکوه (گچساران)
 • پوراژ
 • پشه کان
 • پیرسبز (گچساران)

ت

 • تل شکاری فاضل پشه‌کان
 • تلخآب شیرین
 • تنگ باشت چهاربیشه
 • تنگ بی‌بی جون

ج

 • جمو
 • جهادآباد نارک

چ

 • چم بادبزن پاکوه
 • چم نوری‌جان بی پاکوه
 • چمعلی
 • چهاربیشه سفلی
 • چهاربیشه علیا

خ

 • خربل
 • خلف‌آباد لیشتر
 • خنگ بنار
 • خیرآباد (گچساران)
 • خیرآباد خلیفه
 • خیرآباد سفلی (گچساران)
 • خیرآباد سیف‌الله
 • خیرآباد ناصر

د

 • دوگوشی سپاهی کشته
 • درک زرین تلخآب شیرین
 • دره برم شیر لیشتر
 • دره بندو کوه سرخ
 • دره دراز باباکلان
 • دره هرچه
 • دژسلیمان
 • دشت حاج مرتضی ماهور پاگچ
 • دشت سی‌چانلو پاکوه
 • دشت صنعلی پاکوه
 • دشتک نیمدور
 • دم تنگ ملغون

ر

 • رودبال (گچساران)
 • ریگون

س

 • سادات‌آباد لیشتر
 • سرآب ننیز
 • سربیشه (گچساران)
 • سرتیره
 • سعادت‌آباد لیشتر

ش

 • شامبراکان
 • شاهزاده محمد (گچساران)
 • شمس عرب عبدالهی
 • شیخ خواجه

ق

 • قشلاق خانی بیدزرد

ک

 • کاکامبارک بی‌بی حکیمه
 • کلک سربیشه
 • کمبل

گ

 • گودگل بی‌بی حکمیه
 • گبرستان
 • گدارشهری
 • گلستان امام‌زاده جعفر
 • گناوه (گچساران)

م

 • مارین
 • ماهورباشت
 • موگ
 • محمدآباد لیشتر
 • مردان معصوم
 • مظفرآباد (گچساران)
 • میرعزیز

ن

 • نارک (گچساران)
 • نازمکان سفلی
 • نازمکان علیا
 • نیمدور

ه

 • هسته کوه (گچساران)
 • هشت پیمان
 • هفت چشمه لیشتر

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران