روستاهای شهرستان تبریز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تبریز

اسامی روستاهای تبریز استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است :

ا

 • اوغلی
 • اولی (تبریز)
 • اسپس
 • استیار
 • اسفهلان
 • اسکندر (تبریز)
 • اسنجان
 • الوار سفلی
 • الوار علیا
 • انرجان (تبریز)

و

 • ورنق

آ

 • آخوله
 • آرپا دره‌سی (تبریز)
 • آغاج‌اوغلی
 • آقداش (تبریز)
 • آناخاتون

ب

 • باباباغی
 • بارانلو
 • باغ گردو
 • باغ یعقوب
 • بیرق (آذربایجان شرقی)
 • بیرق (تبریز)

ت

 • تازه‌کند (تبریز)

ج

 • جانقور

چ

 • چاوان

ح

 • حاج عبدال

خ

 • خواجه‌دیزج

د

 • دیزج لیلی‌خانی

ر

 • رادار تبریز

ز

 • زرنق (تبریز)
 • زینجناب

س

 • ساتللو
 • سفیدان عتیق
 • سفیده‌خوان
 • سهلان

ش

 • شادباد علیا
 • شادباد مشایخ
 • شیخ حسن

ط

 • طویقون

ف

 • فتح‌آباد (تبریز)
 • ق

  • قره‌تپه (تبریز)
  • قزل‌دیزج
  • قلعه‌چه (تبریز)

  ک

  • کرجان
  • کردکندی (تبریز)
  • کرگج
  • کزنق
  • کلوکدرق
  • کندرود (تبریز)

  گ

  • گوار
  • گوی‌بلاغ پایین
  • گلوجه (تبریز)
  • گلزار (تبریز)
  • گمانج سفلی
  • گمانج علیا

  ل

  • لاهیجان (تبریز)
  • لیقوان

  م

  • مایان سفلی (تبریز)
  • مایان علیا (تبریز)
  • مشیرآباد
  • ملک‌کیان

  ن

  • نوجه‌ده (تبریز)
  • نصرت‌آباد (تبریز)
  • نعمت‌آباد (تبریز)

  ه

  • هروی (تبریز)
  • هزه‌بوران

  ی

  • سفیدان جدید
  • ینگی‌کندی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران