آیین مراسم سیزده به در خراسان رضوی

  • آیین مراسم سیزده به در خراسان رضوی
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

برخی مردم خراسان روز سیزده فروردین را نحس می دانند و بر این باورند که در این روز بایستی از خانه خارج شد و در دشت و چمن به گردش و شادی پرداخت. از این رو صبح روز سیزدهم به سبزه زار و باغ و چمن می روند و به شادی می پردازند.

برخی دختران دم بخت برای گشودن بخت خود و پیدا کردن همسر مناسب، رو به قبله می نشینند و سبزه گره می زنند و می گویند: «سیزده بدر، چارده به تو، سال دگه خَنِه شو، هاکوت کوتو هاکوت کوتو!»

سپس کمی شیرینی در پای سبزه ای که گره زده اند می ریزند و از آنجا دور می شوند. در این روز ناهار را در باغ و سبزه زار می خورند و آن چه آجیل و شیرینی از عید باقی مانده است، در آن روز مصرف می کنند.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

برازش، محمود رضا، ۱۳۹۲، شهرهای ایران مشهد، انتشارات آفتاب هشتم (درج مطالب با هماهنگی و اجازه انتشارات صورت گرفته است).

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران