مراسم تولد ارامنه در استان اصفهان

  • مراسم تولد ارامنه در استان اصفهان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

ارامنه برای تولد نوزادان آداب و رسوم خاصی دارند که آن را در زیر با هم می خوانیم:

یک هفته تا ده روز پس از تولد، کودک را برای غسل تعمید به کلیسا می‌برند. مراسم غسل تعمید بدین‌ ترتیب است:

کشیش آبی را که در جام مقدس است  قبلا ادعیه و اورادی چند بر آن خوانده شده، بر روی نوزاد می‌ پاشد. در ته جام، تصویر یک صلیب منقوش است. ضمناً، کشیش صلیب دیگری نیز در دست دارد که در جریان غسل تعمید، آن را چند بار در جام آب فرو می‌برد و بدین ترتیب آب را تطهیر می‌کند و مرتبا اورادی از انجیل می‌‌خواند و در جام آب می‌دمد و باز از آبِ آن بر روی نوزاد می‌پاشد.
مراسم مذهبی غسل تعمید در زندگی یک ارمنی و به طور کلی، همه مسیحیان بسیار مهم است و آن‌ قدر برای آن اهمیت قائل‌ هستند که می‌گویند: تا کودک را غسل تعمید ندهند، مسیحی نیست.
مراسم نامگذاری کودک طی جشنی انجام می‌شود که البته مفصل یا ساده بودن آن بستگی به وضع مالی خانوادگی دارد. این جشن را با شام و شیرینی و شراب گرامی می‌دارند.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

راهنمای گردشگری ایران استان اصفهان، نشر ایران گردان، حسن زنده دل و دستیاران، 1388.

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران