کاخ صد ستون در تخت جمشید

  • کاخ صد ستون در تخت جمشید
  • کاخ صد ستون در تخت جمشید
  • کاخ صد ستون در تخت جمشید
  • کاخ صد ستون در تخت جمشید
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

کاخ صد ستون یکی از کاخ های مجموعه تخت جمشید است که از حیث وسعت و عظمت دومین کاخ بزرگ این منطقه به شمار می رود و در جانب شرقی کاخ آپادانا واقع شده است

کاخ صد ستون

کاخ صد ستون یکی از کاخ های مجموعه تخت جمشید است که از حیث وسعت و عظمت دومین کاخ بزرگ این منطقه به شمار می رود و در جانب شرقی کاخ آپادانا واقع شده است. تالار مرکزی ۱۰۰ ستون (۱۰ در ۱۰) داشته است و از این روی به اسم صد ستون مشهور است. برخی باستان شناسان آن را تالار تخت نامیده‌اند زیرا یک بنای صد ستونی دیگر اما بسیار خردتر در میان خزانه تخت جمشید موجود است ولی چون نام صد ستون بسیار معروف و از دیرباز متداول بوده است در کتاب‌ها به این نام به کار می‌رود. است. از همه سر ستون‌های تالار تنها دو عدد باقی مانده بود که آنها را در دهه ۱۹۳۰ میلادی به شیکاگو برده‌اند.

دیوارها و ستون های کاخ

دیوارهای تالار، ازاره‌ای از سنگ سیاه مرمر به بلندای ۴۰ سانتی‌متر داشته است. در هر یک از دیوارها ۲ دریچه سنگی و نه تاقچه درست کرده بودند مگر در دیوار شمالی که فقط دو تاقچه (در دو گوشه) و در عوض پنج دریچه سنگی داشته است. ده ردیف ستون، هر ردیف ده تا سقف بنا را بر پای می‌داشته‌اند. زیر ستون‌ها همه زنگوله‌ای بوته دار و قلمه ستون‌ها استوانه‌ای شیار دار و مزین به گل و بوته‌های مرکب و مظهر درخت نخل بوده است. بر روی ستون‌های گاو دو سر گذارده بودند. بنابر دیگر پژوهش‌ها ارتفاع ستون‌ها به ۱۴ متر می رسیده ۲ درگاه جنوبی به دالان بلند و درازی متصل می‌شده‌اند که در گوشهٔ غربی به یک اتاقک می‌پیوسته‌است و از این اتاق با پلکانی کوچک به قسمت شمالی حرمسرا و از آنجا به کاخ سه دری راه می‌یافته‌اند و با پلکان دیگری به دالان غربی تالار می‌رسیده‌اند. خود این دالان توسط درگاه پله‌داری به جنوب حیاط آپادانا متصل می‌گردیده است. دو درگاه شرقی به صندوق‌خانه‌ها و یا یک دالان مرکب وصل بوده‌اند ولی درگاه‌های شمالی به ایوانی بزرگ که ۲ ردیف ۸ تایی ستون داشته، باز می‌شده‌اند. این ستون درست مانند ستون‌های تالار بوده‌اند، ولی سرستون انسان دو سر داشته‌اند یعنی مانند سرستون‌های ایوان شمالی کاخ سه دری بوده‌اند. این موضوع می‌رساند که هر دو بنا متعلق به یک دوره یعنی زمان اردشیر یکم بوده‌اند.

ایوان های کاخ

در دو سوی ایوان، دو اتاق برای سربازان بنا کرده بودند و بر درگاه آنها، نقش سربازانی با سپر و نیزه کنده بودند که روی به داخل ایوان دارند. بر گوشهٔ شمال غربی این اتاق‌ها گردن و سر دو گاو ساخته‌اند که باستان شناسان یکی از آنها را در اواخر دههٔ ۵۰ خورشیدی به جایش نصب کرده‌اند. در سرتاسر ایوان و تالار آثار سوختگی شدید و مهیبی که در اثر یورش اسکندر به تخت جمشید به وجود آمد، دیده می‌شود. گذشتگان بقایای اشیاء سوخته و خاکستر چوب سدر متعلق به سقف را یافته‌اند و بدین سبب شکی نمانده است که کاخ‌های تخت جمشید را آتش نابود کرده است.

درگاه‌های شمالی از حیث ارتفاع بلندتر از درگاه‌های دیگر است، سازندگان دیوار هر درگاه را به شش قسمت افقی تقسیم کرده‌اند و در قاب بالایی اردشیر یکم بر تخت فرمانروایی نشسته است و رخ به بیرون دارد. در مقابل او دو عودسوز گذاشته‌اند و مردی در جامهٔ مادی اندکی به مقابل خم شده است و با یک دست عصای حاجبان را گرفته و دست دیگر را بالا آورده دهانش را لمس می‌کند. پشت سر او مردی ایستاده است است که رخت پارسی دارد اما یک شال رخجی را چند دور دور سرش پیچیده و به دستی یک عوددان دارد و دست دیگر را روی مچ دست اول گذاشته است و با احترام کامل رخ به سریر پادشاه کرده است. پشت سر شاه سه نفر ایستاده‌اند؛ اولی که بدون سبیل و ریش است، خواجه‌ایی درباری بوده و در لباس پارسی است، که مگس‌پرانی را با یک دست بالای تاج شاه گرفته است و حوله‌ای به دست دیگرش دارد. نفر دوم مردی است در لباس مادیان که ترکش کمان‌دار، تبرزین و به طور کلی اسلحه شاه را حمل می‌کند. نفر سوم سربازی است پارسی که نیزه به دست ایستاده. همه نما در قابی با گل‌های دوازده پر محاط بوده است و بالای سر پادشاه لبه مزین سایه‌بان شاهی دیده می‌شود. شادروان سلطنتی دارای منگوله‌های زیبایی است که از شرابه‌ها آویخته. نماد فر ایرانی (حلقه بالدار) را در میان دو صف از گاوان نر قرینه هم (در ردیف بالا) و شیران نر غران و متقابل (در پایین) نقش کرده‌اند.

خیابان سپاهیان

در شمال ایوان شمالی، حیاطی بزرگ وجود دارد و در مشرق آن یک دستگاه ساختمانی مشتمل بر تالارها، انبارهای سربازی، راهروها و دالان‌های کوچکتر قرار دارد و در شمال حیاط کاخ صد ستون نیمه تمامی است درست به شکل و طرح دروازه خشیارشا که پیشتر توصیف شد. در مغرب حیاط، دالانی بلند و انبار مانندی است که در شمال بریده می‌شود تا دو حیاط آپادانا و صد ستون را به هم بپیوندد. یک خیابان بزرگ به طول ۹۰ متر و عرض تقریبی ۱۰ متر از دروازه خشیار شا به طور مستقیم رو به شرق تا به شمال دروازه نیمه تمام می‌رسد و این خیابان را خیابان سپاهیان می‌نامند زیرا می‌پندارند رژه سربازان جاویدان در آن انجام می گرفته است.

سازنده این بنا خشایارشا هخامنشی می‌باشد و اردشیر یکم آن را تمام کرد. این موضوع در سنگ نوشته‌ای در گوشه جنوب شرقی تالار ثبت شده است. این خشت سنگی به اندازه ۳۵ *۳۵*۵/۷ سانتی‌متر است و بر دو روی و یک لبه آن نوشته‌ای به خط میخی بابلی حک شده که برگردان آن چنین است:

اردشیر شاه گوید: این خانه خشیارشا، پدر من، پی اش را ریخت، به تایید اهورا مزدا، من، اردشیر شاه، آن را برآوردم و تمامش کردم. احتمالاً بنای کاخ صد ستون در حدود ۴۷۰ پیش از میلاد آغاز و حدود ۴۵۰ پیش از میلاد تمام شده است.

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

کتاب سوم
ویکی پدیا

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران