معرفی کلی استان خراسان رضوی

  • معرفی کلی استان خراسان رضوی
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

استان خراسان رضوی با وسعتی معادل ۱۱۸,۸۵۱ کیلومتر مربع در شمال خاوری ایران واقع است و پنجمین استان از نظر مساحت به شمارمیرود. این استان از شرق با افغانستان، از جنوب با استان خراسان جنوبی، از باختر با استان سمنان، از شمال باختری با استان خراسان شمالی و از شمال با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد.

طبق سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ جمعیت استان خراسان رضوی بالغ بر ۵,۹۹۴,۴۰۲ نفر بوده که معادل ۴,۳۱۱,۲۱۰ نفر آن در شهرهای استان ساکن هستند. نسبت جمعیت استان به کل جمعیت کشور معادل ۸% میباشد.

تقریبا سراسر استان خراسان رضوی را ارتفاعات به صورت پراکنده پوشش میدهد که بلندترین قله این استان کوه بینالود با ارتفاع ۳۲۱۱ متر میباشد. سایر ارتفاعات استان عبارتند از:

۱- کوه هزار مسجد با ارتفاع ۳۰۴۰ متر

۲- کوه چهل تن با ارتفاع ۳۰۱۳ متر

۳- رشته کوه های جغتای با ارتفاع ۲۸۵۸

۴- کوه الله اکبر با ارتفاع ۲۸۰۴

رودخانه های مهم مرزی و داخلی این استان عبارتند از:

۱- هریرود (رودخانه مرزی ایران، افغانستان و ترکمنستان) به طول ۱۱۲۰ کیلومتر (از سرچشمه تا ریزشگاه) که طول بخش مرزی ترکمنستان ۱۱۷ کیلومتر و بخش مرزی افغانستان ۱۰۷ کیلومتر را در بر میگیرد.

۲- کشف رود به طول ۳۰۰ کیلومتر

۳- کال شور سبزوار ۲۹۰ کیلومتر

۴- کال شور جوین ۲۴۰ کیلومترعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

کتاب چهره ایران، راهنمای گردشگری استانهای ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، پاییز 1392.

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران