دانلود مقاله ایجاد مسیر گردشگری در شهر قزوین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

عنوان کامل مقاله:

باززنده سازی و ایجاد مسیر گردشگری شهری، بر پایه تقویت هویت بافت تاریخی شهر قزوین

 

چکیده:

به دنبال تولد مبحث جدید و پراهمیت توسعه پایدار در سالهای اخیر، توجه مسوولین و متخصصین، معطوف به صنعت گردشگری در بافت های انسان مدار قدیمی شهرها شده است. مقاله حاضر، با فرآیند توصیفی-تحلیلی، در صدد ارائه پیشنهاد مسیر ویژه گردشگری در بافت تاریخی شهر قزوین و به مرکزیت سبزه میدان و خیابان سپه -اولین خیابان ایران- است. روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و میدانی بوده و در نهایت با توجه به انتخاب شهر قزوین به عنوان طرح آزمایشی گردشگری در سال ۱۳۸۴ از سوی سازمان ملل متحد، سعی در ارائه پیشنهاداتی جهت گسترش صنعت گردشگری و پیاده محوری، در شهری با پتانسیل زیاد در این زمینه را دارد. نتیجه آنکه، با نوسازی و بهسازی بافتهای تاریخی و فرهنگی شهر و تلفیق مناسب آنها با بافتهای جدید شهر، در قالب مسیرهای گردشگری پیاده، گردشگرانی از اقصی نقاط داخل و خارج از کشور خواهیم داشت که سرزندگی اجتماعی، رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهری را برای مردم ساکن این مناطق و کشور بزرگ ایران، به همراه خواهند داشت.

 

واژه های کلیدی:

قزوین، باززنده سازی، خیابان سپه، گردشگری، پیاده محوری.

 

این مقاله در همایش ملی شهرسازی و معماری انسانگرا قزوین پذیرفته شده است.

 
دانلود مقاله شهرسازیعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران