دانلود مقاله گردشگری راهکاری در جهت دستیابی به اقتصاد پایدار در شهر قزوین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

چکیده

افزایش جمعیت شهری و افزایش میزان تمایل به زندگی در شهرها، کمبود زمین، کمبود منابع شهری و … باعث بروز مسائل و بحران های بسیاری در شهرها شده اند. حل این مسائل و بحران ها، منابع مالی کافی و هدفمندی را طلب می کند؛ به طوری که می توان فقدان چنین منابعی را محدودیتی عمده، بر سر راه توسعه، در بیشتر شهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران قلمداد کرد. نیاز شهرداری ها به کسب منابع و خود اتکایی مالی، وابستگی شدید بخش درآمد شهرداری ها را به ساخت و سازهای شهری سبب شده است. این در حالی است که توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و حفظ مواهب زیست محیطی در شهرها را موجب دستیابی به اقتصاد پایدار بیان می کند؛ در این راستا می توان گردشگری را به عنوان راهکاری موثر در دستیابی به اقتصاد پایدار شهری معرفی نمود. در این بین شهر قزوین از جمله شهرهایی است که در سال های اخیر اقتصادی مبتنی بر ساخت و ساز داشته است درحالی که این شهر از پتانسیل های عمده طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این پژوهش در تلاش است با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، پیشنهاد هایی در زمینه بهره گیری مطلوب از پتانسیل های گردشگری شهر قزوین، ارائه نماید.

 

واژه های کلیدی

توسعه پایدار، اقتصاد پایدار شهری، گردشگری، قزوین.

 

این مقاله در همایش ملی شهرسازی و معماری انسانگرا در قزوین پذیرفته شده است.

 

دانلود مقاله شهرسازیعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران