مکان های دیدنی استان ایلام

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان ایلام

ایلام  سرزمین جنگل و مرتع و عشایر است. هر جا که بروید زیباست. در شمال شهر ایلام به تنگه ارغوان
و از آنجا به ارتفاعات جنگلی زیبایی می رسید که ییالق عشایر است و با ماشین از مرکز شهر بین ۱۵ تا
۳۰ دقیقه فاصله دارد. از طریق یک تونل به شیروان و چرداول می رسید که جنگلهای بلوط آن مثال زدنی
است و رمه های گوسفند و بز و میش در مراتع آن آدمی را به وجد می آورد. در غرب شهر ایالم نیز منطقه
ایوان واقع شده که کوههای پوشیده از جنگل آن ازجمله کوه قراقیالن)نماد استان ایالم( اعجاب انگیز
می نماید. اگر از ایالم به سمت جنوب برانید به دره شهر می رسید که تاریخ و طبیعت را یک جا با هم دارد.
اینجا در دامن کبیر کوه، آن هم در بهار پوشیده از گل و چمن است و قلعه های تاریخی دو هزار ساله اش
به عالوه یک شهر تاریخی باقیمانده از سده های نخستین اسالمی چشم هر بیننده ای را خیره می کند.
اگر کمی از دره شهر فاصله بگیرید، و در مرز ایالم و لرستان و بر روی رود سیمره ) وحشی ترین رود ایران(
پل هزار ساله گاو میشان را می بینید و از شگفتی درمی مانید. زیبایی های جنگل ها و رودها و مراتع بدره،
ملک شاهی و صالح آباد را به ذهن جستجوگر شما می سپاریم.

 

Image result for ‫استان ایلام‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان ایلام در سایت موجود است

 

Image result for ‫استان ایلام‬‎

 

خانه معلم استان ایلام

 

Image result for ‫استان ایلام‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان ایلام

Related image

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران