مکان های دیدنی استان بوشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان بوشهر

اولین جاذبه استان بوشهر نوار ساحلی طوالنی آن است که روبه خلیج فارس چهره می گشاید. خصوصا در
بندر بوشهر که از بنادر قدیمی و بزرگ ایران است. بوشهر یک بافت تاریخی بسیار غنی و جذاب دارد که با
آثاری مانند بازار، تل ارامنه، مدرسه سعادت کلیسای ارامنه گریگوری، کلیسای مسیح مقدس، ساختمان،
مسجد جامع، استانداری سابق، آب انبار قوام و انبوهی از خانه های تاریخی و پیچ در پیچ هویت می یابد.
در جنوب بوشهر و در منطقه دلوار، خانه قدیمی رئیس علی دلواری که جانانه با انگلیسی ها جنگید، جالب
توجه است و در سیراف یا همان بندر طاهری که در۲۴۰ کیلومتری جنوب بوشهر قرارگرفته و یک زمان
بزرگترین بندر تجاری ایران بوده است، می توان آثار تاریخی سترگی از دوره باستان تاسده های میانه
اسالمی را سراغ گرفت. آثاری شامل حمام، کاروان سرا، قبر های سنگی، مساجدی از قرن هفتم هجری
و قلعه ها یی از قرون دوم و سوم هجری را مشاهده کنید.

 

 

Image result for ‫استان بوشهر‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان بوشهر در سایت موجود است

 

Image result for ‫استان بوشهر‬‎

 

خانه معلم استان بوشهر

 

Image result for ‫استان بوشهر‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان بوشهر

 

Image result for ‫خلیج فارس‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران