مکان های دیدنی استان خراسان جنوبی

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی را با بیرجند و قائنات می شناسیم و با زعفرانی که ازقائنات به دست می آید. شهر بیرجند
بافت و آثارتاریخی جالب توجهی داردکه قبل ازهمه باید از بیرجند آن نام برد. بیرجندی ها ازدوره
صفویه در پناه همین قلعه از تهاجمات دشمن بویژه ترکمن ها و ازبکها مصون می ماندند. برج و باروی
قلعه وفضای داخلی آن شما را به یاد ارگ ویران شده بم می اندازد. بندکوهستانی بیرجند در هشت
کیلومتری جنوب شهر با دریاچه پشت آن نیزگردشگران را ازمحیطی کویری به فضایی خوشگوار
می برد. این بند بیش از۱۳۰ سال قدمت دارد. حسینیه و مدرسه شوکتیه با صد سال قدمت از دیگر دیدنی های
بیرجند هستند و به اینها باید a ،باغ وعمارت شوکت آباد، باغ و عمارت رحیم آباد را که جملگی متعلق
به دوره قاجارهستند افزود. باغ رحیم آباد از این روکه سفره خانه سنتی و کارگاه هنرهای سنتی
نیزدارد، دیدنی تراست.

 

Related image

 

اسامی روستاهای شهرستان های خراسان جنوبی در سایت موجود است

 

Image result for ‫خراسان جنوبی‬‎

خانه معلم استان خراسان جنوبی

 

Image result for ‫خراسان جنوبی‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان خراسان جنوبی

 

Image result for ‫خراسان جنوبی‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران