مکان های دیدنی استان خراسان رضوی

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان خراسان رضوی

خراسان رضوی را با حرم امام رضا)ع( می شناسیم، اما از توصیف آن می گذریم، زیرا به اندازه کافی با مجموعه آستانه امام هشتم )ع( آشنایی دارید.مشهد اما زیارتگاه های دیگری نیزداردکه مهم ترین آنها خواجه ربیع درداخل شهر و خواجه مراد و خواجه اباصلت درخارج از شهر هستند. آثارتاریخی وفرهنگی شهربیشتردرهمان محوطه حریم متمرکزاست وسایرآثارچون خانه ملک، مصلی وحمام و مسجد هفتاد و دو تن غیرقابل بازدیدند اما مشهد تا بخواهید تفرجگاه دارد. سرآمداین تفرجگاهها یکی کوهسنگی درجنوب شهراست ودیگری پارک ملت و پارک جنگلی طرقبه درغرب شهر. طرقبه یکی از تفرجگاهها و ییالقات اطراف مشهد است که کوچه باغ ها و رستوران های زیادی دارد. در امتداد طرقبه دو منطقه ییالقی دیگر به نام جاغرق وعنبران نیزجالب توجه اند و نرسیده به طرقبه دریاچه سد تاریخی گلستان بسیار دیدنی
است. چنارستان ها ورستوران های شاندیز در غرب طرقبه را نیز نباید از یاد برد و مگر می شود به مشهد رفت و شیشلیک شاندیز را میل نکرد؟ دراین میان آرامگاه فردوسی درمیانه باغی بزرگ، دوستداران اسطوره ها و حماسه های ایرانی رابه سوی خودمی خواند. اگر به بازدید فردوسی رفتید، فاتحه برمزارمهدی اخوان ثالث و بازدیدازبنای تاریخی هارونیه رافراموش نکنید. در نیشابور هم دوتن دیگرازمفاخرفرهنگ ایران به خاک خفته اند: عطار و خیام. آرامگاه هردودرباغهای بزرگ وفرح انگیزقرارگرفته است ودرباغ خیام مزارامامزاده محروق که ازآثارشاخص دوره صفوی است، جلوه ای رویایی دارد. در نیشابور ازیک جای دیگرهم بازدید کنید، کاروانسرای شاه عباس که درمرکزشهرواقع شده وعالوه بر فضای تاریخی جذاب آن، یک موزه وچندغرفه وکارگاه صنایع دستی رادرخود جای داده است. در مسیر نیشابوربه مشهدباید از قدمگاه
عبورکنیدکه ازبکرترین باغهای تاریخی ایران است ومحل گام نهادن علی ابن موسی الرضا)ع(. پس درآنجاهم سیاحت کنیدوهم زیارت. سبزوارهم باکاروانسرای فرامرزخان، مقبره مال هادی سبزواری، مصلی، مسجد جامع، امامزاده یحیی وامامزاده شعیب دیدنی است، امااگرمی خواهیدجایی نزدیکتربه مشهدرا ببینید، منطقه ییالقی کالت درحدود۱۶۰ کیلومتری شمال شرق مشهد را توصیه می کنیم. اینجا یک بهشت واقعی است باکوههای سربه آسمان ساییده، دره هایی ژرف، شالیزار هایی عطر آگین، باغ وسپیدارهای شورانگیز، رودوآبشارهایی دلگشاوآثارتاریخی سترگ: کاخ خورشید از دوره نادرشاه افشار، مسجدکبودگنبد، سدنادری، برج وباروی نادری، کتیبه نادری و… چون فرصت نیست باید از مزارشیخ احمدجام درتربت جام، مزارشیخ حیدردرتربت حیدریه وبسیاری مراکز دیدنی در خواف، کاشمر، تایباد، چناران، سرخس، گنابادو… بگذریم.

Image result for ‫استان خراسان رضوی‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان خراسان رضوی داخل سایت موجود است

 

Image result for ‫استان خراسان رضوی‬‎

 

خانه معلم خراسان رضوی

 

Image result for ‫استان خراسان رضوی‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه خراسان رضوی

 

Related image

 

Image result for ‫موجای ابی‬‎

 

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران