مکان های دیدنی استان زنجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان زنجان

ازهفت اثرتاریخی- فرهنگی ایران که درفهرست آثارجهانی به ثبت رسیده، یکی در زنجان است وهمین
کافی است که زنجان مستحق گردش وگردش پذیری باشد. ازگنبدسلطانیه آخرین اثرجهانی ایران
آغازمی کنیم. بزرگ ترین گنبد و ساختمان آجری جهانی وسومین گنبدپس ازایاصوفیه وسانتاماریا. این
بنا را شاهان مغولی ایران)معروف به ایلخانان( هفتصدسال پیش بنا نهادند و معماران وهنرمندان ایرانی
برای خلق وتزئین آن سنگ تمام گذاردند. باورمی کنیدکه گنبد سلطانیه ۵۰ هزارمترمربع تزئینات آجری،
گچ بری وکاشی دارد؟ روزی که گنبد ساخته شد، سلطانیه پایتخت ایران بود اما حاال شهرکوچکی است
درحدود۴۰ کیلومتری جنوب شرق زنجان. درزنجان بازارشهر با چاقوهای معروفش حال وهوای همه
بازارهای تاریخی ایران را دارد و مسجدجامع و رخت شوخانه ازسایر آثار تاریخی پربیننده ترند. اکنون
ازجایی بگوئیم که مطمئن هستیم کمتر درباره اش شنیده اید و آن نیست مگرغار»کتله خور« درمنطقه
خدابنده)جنوب استان(. درست مثل غارعلی صدرهمدان است: آب زالل، قندیل های زیبا، داالن های
بزرگ و عده ای هم می گویند یک سر غارعلیصدرهمین جاست

Image result for ‫استان زنجان‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان استان زنجان داخل سایت موجود است

 

Image result for ‫استان زنجان‬‎

 

خانه معلم استان زنجان

 

Image result for ‫استان زنجان‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه زنجان

 

Image result for ‫استان زنجان‬‎

 

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران