مکان های دیدنی استان سمنان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان سمنان

همان طور که جنوب سمنان راه به خشک ترین کویرها می برد. شمال آن دری به جنگل می گشاید و
تنوع آب و هوایی جذابیت فراوانی را به بار می آورد. این تنوع رابویژه در شاهرود می توانید در یک محدوده
چند ده کیلومتری ببینید. در شاهرود دو نگین از فرهنگ ایران به خاک خفته اند: یکی بایزید بسطامی
عارف شهیر که مجموعه آرامگاهش شامل صومعه، مسجد، مناره، برج کاشانه، ایوان غازان خان و بقعه
امام زاده محمد از مهم ترین آثار معماری ایران در سده های میانی اسالم است و دیگری آرامگاه شیخ
ابوالحسن خرقانی که او هم عارف مشهوری است و آرامگاهش در ۴۰ کیلومتری شمال شاهرود قرار دارد.
در دامغان مسجد تاریخانه به عنوان یکی از نخستین مساجد ساخته شده در ایران و مناره زیبایش را ببینید
و آنگاه به عزم تفرج به سوی چشمه علی بروید که عالوه بر چشمه ای طبیعی دو عمارت قاجاری دارد.
قالع اسماعیلیه در منصور کوه، مسجد جامع، پیر علمدار، امامزاده جعفر که هر سه از آثار دوره سلجوقی
هستند، سایر دیدنی های دامغان را شکل می دهند.تا فریاد اعتراض اهالی مرکز استان به گوش نرسیده
است بگوئیم که شهر سمنان با دروازه ارگش که بسیار زیباست، مسجد جامع که پایه هایش در دوره
خالفت علی )ع( بنیاد گرفته و مسجد امام که از دوره قاجار دیدنی های فراوان دارد.

 

Image result for ‫استان سمنان‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان سمنان داخل سایت موجود است

 

Image result for ‫استان سمنان‬‎

 

خانه معلم استان سمنان

 

Image result for ‫استان سمنان‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان سمنان

 

Image result for ‫استان سمنان‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران