مکان های دیدنی استان سیستان و بلوچستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان سیستان و بلوچستان

سیستان وبلوچستان ازقدیمی ترین نواحی ایران است وهمین که رستم دستان پسوند »زابلی« را یدک
می کشید، شاهدی است براین مدعا. گردش را از شهر پهلوان اسطوره ای آغازکنیم و به شهرسوخته
زابل در۵۷ کیلومتری غرب جاده زابل به زاهدان برویم. این شهرکهن که مدتهاست تحت کاوش باستان
شناسان قراردارد، متعلق به هزاره سوم پیش از میالد است و تا بخواهید از آن گورهای باستانی و اشیا و
ابزارهای قدیمی یافت شده است. درزاهدان بازار سنتی شهر را از دست ندهید و در بندرچابهارکه حاالیک
ً منطقه آزادتجاری است، از دیدن سواحل دریای عمان وگردش در بازار شهر)خصوصا بازارماهی فروشان(
لذت ببرید. چابهار درست مثل جزیره کیش درختان کهنسال انجیر معابر را در خود جای داده است و عالوه
برآن تپه هایی دارد موسوم به تپه گل افشان که درآن گل سرداززمین می جوشد و به سمت پایین تپه
روان می شود.

Image result for ‫استان سیستان و بلوچستان‬‎

 

اسامی روستاهای شهرهای استان سیستان و بلوچستان در سایت موجود است

 

Image result for ‫استان سیستان و بلوچستان‬‎

 

خانه معلم استان سیستان و بلوچستان

 

Image result for ‫استان سیستان و بلوچستان‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان سیستان و بلوچستان

 

Image result for ‫استان سیستان و بلوچستان‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران