مکان های دیدنی استان قزوین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان قزوین

استان قزوین که بخش بزرگی ازآن رادشت حاصلخیزوتاریخی قزوین فراگرفته، ازقدیمی ترین کانونهای استقراراجتماعات انسانی درایران است. اگرفقط می خواهیددرشهرقزوین به گردش درآیید، مسجدجامع وبازارشهرباسرسرای مهم سعدالسلطنه، وزیروحاج رضا بسیاردیدنی است. درابتدای دوره صفویه قزوین پایتخت صفویان بود وحاال یادگاراین پایتخت عمارت چهلستون قزوین است که موزه ای درآن برپاشده است. غیرازاین موزه ای که درحسینیه امینی ها قراردارد وآیینهای عاشورایی رامعرفی می کند، باتوجه به ساختمان قدیمی بسیارزیبایش، عالقه مندان هنرومعماری رابه سوی خود می کشاند. درارتفاعات شمال قزوین می توان زیباترین جلوه های طبیعی رایافت، در ان جا کوههای سربه فلک کشیده ودره های ژرف وروستاهای سرسبزمیان آنهادل هربازدید کننده ای رامی رباید. دریاچه اوان باباغهای پیرامونش شمارایک سرازشلوغی شهرجدامی سازدومنطقه حفاظت شده الموت باقلعه معروفش که زمانی مقرحسن صباح، رهبراسماعیلیان بود، شگفتی های طبیعت وتاریخ ایران رابه شما نشان می دهد

 

Image result for ‫استان قزوین‬‎

 

  اسامی روستاهای شهرستان های استان قزوین داخل سایت موجود است

Image result for ‫استان قزوین‬‎

 

  خانه معلم استان قزوین  

 

Image result for ‫استان قزوین‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه قزوین

 

Image result for ‫استان قزوین‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران