مکان های دیدنی استان قم

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان قم

قم رابادوصفت می شناسیم: بارگاه حضرت معصومه)س( ومدارس علوم دینی، حرم خواهر امام هشتم)ع(
جدا از قدسی بودن ومعنویت، ازحیث تاریخی، معماری وهنری نیزحائزاهمیت است وپیشینه ای
حدوداً هزارساله دارد. درکنارآستانه مسجد اعظم قم که به تازگی بعنوان ۱۴ هزارمین اثرتاریخی ایران
درفهرست آثارملی به ثبت رسید، درخورتوجه است. بسیاری ازبزرگان علم وادب ومذهب ایران ازمراجع
بزرگ گرفته تا شعرایی مانند پروین اعتصامی نیزدرآستانه حضرت معصومه به خاک خفته اند. درقم
مدرسه تاریخی فیضیه)مهدنهضت اسالمی امام خمینی )ره(( وبازارشهرازدیدنیهای مهم هستندوبیرون
شهرگردشگران ودوستداران امام زمان)عج( جایی رابهترازمسجدجمکران نمی یابند. این مکان ملجأ
بسیاری از دردمندان ومؤمنان است.

Image result for ‫قم‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان استان قم در سایت موجود است

 

Image result for ‫قم‬‎

 

خانه معلم استان قم

 

Image result for ‫استان قم‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان قم

 

Image result for ‫جمکران‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران