مکان های دیدنی استان لرستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان لرستان

لرستان سرزمین کوهستان وجنگل است و نماد آن نیزچیزی نیست مگر قلعه سربه فلک کشیده فلک
االفالک در وسط شهرخرم آباد. این قلعه سترگ نمونه کاملی ازقلعه های تاریخی ایران است که موزه ای
نیز درآن برپاشده است و هیچ مسافری دیدن آن را ازدست نمی دهد. از دیگر آثار تاریخی استان که برای
گردشگران جذابیت زیادی دارند، یکی پل دختر روی رودکشکان است که در زمان ساسانیان بنا و در دوره
اسالمی تجدید بنا شده است و دیگری مسجد جامع بروجرد که قدمت آن به دوره مأمون عباسی می رسد.
ً طبیعت لرستان کم ازپیشینه آثارتاریخی آن ندارد. خصوصا آبشارهای استان که تفرجگاه هایی واقعی
اند. آبشار تاف درحوالی خرم آباد، آبشار افرینه بین خرم آباد و مالوی، آبشار بیشه وتله زنگ در مسیر راه
آهن جنوب)درود( وآبشار آب سفید در الیگودرز. درکنار اینها توصیه می کنیم به دریاچه گهر در دامنه
اشترانکوه هم مراجعه کنیدکه ازمراکزمهم پرورش ماهی دراین استان است. کوههای پوشیده ازجنگل
لرستان نیزجاذبه فراوان دارند، اما قوت جوانی وپای رفتن می خواهند.

 

اسامی روستاهای شهرستان استان لرستان داخل سایت موجود است

Image result for ‫لرستان‬‎

خانه معلم استان لرستان

Image result for ‫لرستان‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان لرستان

Image result for ‫لرستان‬‎

 

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران