مکان های دیدنی استان کرمان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان کرمان

اگرآن زلزله مهیب نبود، معرفی کرمان را با بم و ارگ تاریخی آن شروع می کردیم، اما دریغ و صد دریغ
که دیگرنیست و باشدکه روزی سربه آسمان ساید! کرمان دیدنی زیاد دارد، اما توصیه ما در وهله اول
مجموعه گنجعلی خان است. مجموعه ای شامل بازار، میدانگاه، مسجد، ضرابخانه. در خارج ازشهر به
سمت جنوب ماهان رؤیایی چشم به راه شماست. قبل ازآن درجوپاربه زیارت امامزاده حسین جوپار
می رویم و آنگاه درماهان سربه آستان شاه نعمت اهلل ولی بسپارید. زیبایی آستانه او با معماری شکیل
ً قرن نهم و حیاط های تو در تو که درسایه چنارهای صد ساله دلربایی می کنند. کامال غیرقابل توصیف
است. کمی آن سوتر از ماهان باغ شاهزاده ازدوره قاجار با سروها و چنارهای کهن، عمارت شاه نشین و
حوضهای بزرگ پلکانی، زیباترین باغ دراستان کرمان و یکی از بهترینها در ایران را به تصویرمی کشد،
اما این همه ماهان نیست؛ جابجا باغ است وکوچه باغ وخیالی که مجال درنگ نمی یابد.

Image result for ‫کرمان‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان کرمان در سایت موجود است

 

Image result for ‫کرمان‬‎

 

خانه معلم استان کرمان

 

Image result for ‫کرمان‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان کرمان

 

Image result for ‫کرمان‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران