مکان های دیدنی استان گلستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان گلستان

اینکه نام این استان را گلستان بگذارند، موضوع کمی نیست استان گلستان نام وصفتش
بایکدیگرهمخوانی کامل دارند. حاالاز کدام گل این گلستان پرگل بگوییم که طبع چون گل بقیه
رنجیده خاطرنشود؟ از پارک ملی گلستان شروع می کنیم که بکر ترین جنگل ها و حیات وحش ایران
رادرخودجای داده است. اگرماشین دارید، حتی به این پارک ملی بروید و به تابلوهای راهنماتوجه کنید.
جنگل ناهارخوران در۵ کیلومتری گرگان نیزازمعروفترین محوطه های جنگلی کشوراست. درگرگان
همچنین پارک جنگلی قرق وپارک النگ دره هم مورداقبال گردشگران است. درمنطقه گنبد، روستای
زیارت وجنگل شصت کاله معروفیت بیشتری دارندوگنبدقابوس معروف هم دروسط شهرقرارگرفته
است. اگربه بندرترکمن بروید، عالوه بر ساحل دریا، پوشش وآداب ورسوم ترکمنهابرای شما جالب
خواهدبود. همچنین جزیره آشوراده یک مجموعه بسیار هیجان انگیز می باشد.

Image result for ‫گلستان‬‎

 

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان گلستان در سایت موجود است

 

Image result for ‫گلستان‬‎

 

خانه معلم استان گلستان

 

Image result for ‫گلستان‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان گلستان

 

Image result for ‫گلستان‬‎

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران