مکان های دیدنی استان یزد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان یزد

یزد یعنی عروس کویر: یعنی دومین شهرتاریخی دنیا بعد از ونیز و پایتخت شهرهای خشتی جهان.
شهربادگیرها، مناره ها و آب انبارها و بازارها و یک دنیاخانه تاریخی. از تکیه امیرچخماق یا به قول یزدیها
»میرچماق« شروع می کنیم که یکی ازنمادهای یزد است و می توان درکنارش مسجد کوچک، اما
موقر میرچخماق ازسده نهم هجری رامشاهده کرد. بعد نوبت مسجد جامع کبیر می رسدکه سرآمد آثار
ً تاریخی شهر است و نهصد سال قدمت دارد. اطراف مسجد حتما در کوچه های محله تاریخی فهادان به
گردش درآیید و تا اعماق تاریخ پیش بروید. باغ دولت آباد هم که بلندترین بادگیر شهر را در خود جای داده
فضای دل انگیزی دارد. از آثارتاریخی دیگر بقعه دوازده امام درکنارمسجد جامع، مدرسه ضیائیه )زندان
اسکندر(، خانه تاریخی عامری ها والری ها و آتشکده زرتشتیان را توصیه می کنیم. به اینها باید بازار را
هم افزودکه عالوه برفضای تاریخی بسیارجالب، از ذخیره مالی شما به نحو قابل مالحظه ای می کاهد.
از یزدکه بیرون بیائید، درجانب شمال غرب ابتدا به شهرتاریخی اردکان می رسیدکه معتبرترین زیارتگاه
زرتشتیان جهان را درکناردارد. سپس سیمای میبد، شهری که به تمامی درفهرست آثار ملی ایران ثبت
شده، نمودارمی گردد. یک وعده غذا در مجموعه تاریخی رباط عباسی که حاال بدل به رستورانی شیک
شده، خستگی راه را از تن شما درمی آورد. با پوزش از ابرکوهی ها، مهریزی ها، بافقی ها، طبسی ها و
تفتی ها که شهرشان از میبد و اردکان کم ندارد.

 

اسامی روستاهای استان یزدداخل سایت موجود است

 

Image result for ‫یزد‬‎

 

خانه معلم یزد

 

Image result for ‫یزد‬‎

 

غذای محلی یزد (آش ماش یزدی)

طرز تهیه آش ماش یزدی

آش ماش یزدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان یزد

 

Image result for ‫یزد‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران