مکان های دیدنی چهارمحال و بختیاری

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی چهارمحال و بختیاری

وقتی تنها دو رود فالت مرکزی ایران یعنی زاینده رود و بزرگترین رودکشوریعنی کارون، هردو
از چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرند، معلوم است که این استان چقدرزیباست. مرکز استان
شهرکرد را بام ایران می خوانند و اینجا و آنجایش پارکها و باغ های بی شماری به چشم می آید. خود
شهرکرد بی نهایت دیدنی است. اما درسایر نواحی اول ازهمه تونل کوهرنگ را توصیه می کنیم که
بخشی ازآب کارون رابه زاینده رود منتقل می کند ویکی اززیباترین تفرج گاههای ایران به شمارمی آید.
پل زمان خال درنزدیکی سامان )جنوب شهرکرد( وبه روی زاینده رود نیز با درختان و بیشه های اطرافش
خاطره های خوشی درذهن شما برجای می گذارد. سایرنواحی استان از بافت واردل گرفته تا لردگان و
فالرد پوشیده ازجنگل است وهمه جا یک تفرجگاه به حساب می آید. جلوه های زندگی ناب عشایری
درسرتاسراستان راکه دیگر نگویید و نپرسید. در یک کالم چهارمحال وبختیاری یعنی کوه، رود، چشمه،
جنگل، مرتع وایل بزرگ وپرافتخاربختیاری

 

Related image

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان چهارمحال بختیاری داخل سایت موجود است

 

Image result for ‫استان چهارمحال و بختیاری‬‎

 

خانه معلم استان چهارمحال بختیاری

 

Image result for ‫استان چهارمحال و بختیاری‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان چهارمحال و بختیاری

 

Image result for ‫استان چهارمحال و بختیاری‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران