شهرستان تویسرکان

هفت چنار کمر بسته و مقبره ابوالمعجن سرکان

  • هفت چنار کمر بسته و مقبره ابوالمعجن سرکان
  • هفت چنار کمر بسته و مقبره ابوالمعجن سرکان
  • هفت چنار کمر بسته و مقبره ابوالمعجن سرکان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

هفت چنار کمر بسته و مقبره ابوالمعجن ثقفی در شمال شهر سرکان در استان همدان واقع است.

شش اصله درخت چنار کمربسته پیرامون دایره‌ ای به شعاع حدود ۳ متر کنار هم روئیده و طول محیط تنه هر یک از پنج اصله ۷ متر و دیگری که کوچکتر به نظر می‌ رسد ۵ متر می‌ باشد که با ساقه‌ ای صاف و مستقیم در حدود ۳۰ متر سر به فلک کشیده اند.

با توجه به نحوه استقرار و رویش این چنارها برخی از صاحبنظران بر این باورند که درختان چنار موجود در واقع شاخه‌ هایی می‌ باشند که در اطراف بن یک چنار کهنسال که چندین قرن پیش قطع شده روئیده اند. اگر این نظریه درست باشد چنار اصلی بسیار کهنسال بوده و شاید قدمتی معادل سرو ابرقو که بیش از ۳۵۰۰ سال قدمت دارد و کهنسال ترین درخت جهان است داشته باشد. در آن صورت کهنسال ترین درخت چنار موجود خواهد بود. بدیهی است صحت و سقم این نظر منوط به بررسی های بیشتر دقیق و علمی توسط کارشناسان مربوطه می‌ باشد.

بر اساس کتاب معروف مرآت البلدان نوشته اعتماد السلطنه و گنج دانش اثر محمد تقی حکیم ابوالمحجن ثقفی یکی از سرداران سپاه اسلام بوده که ابتدا در جبهه کفار علیه سپاهییان اسلام می جنگیده ولی در سال نهم هجری خود و قبیله اش به اسلام گرویده اند. او در جریان آخرین جنگ اعراب با ایران معروف به جنگ نهاوند به عنوان یکی از سرداران سپاه اسلام حضور داشته که پس از مجروح شدن در حاشیه رود سرکان در کنار دره سر سبز و با صفا دفن می شود که در محل به پیر کمر بسته شهرت دارد. تا قبل از انتشار کتاب مرآت البلدان هیچ کس به هویت قبر ابوالمحجن پی نبرده بود و حتی در بعضی از کتب قدیمی که متکی به هیچ منبعی نبودند مدفن ابوالمحجن را آذربایجان یا گرگان قلمداد کرده اند. ولی مولف کتاب مذکور که از مولفین و محققین بزرگ است به صراحت از روی نام کمر بسته صاحب قبر را ابوالمحجن می نامند. در جنگ قادسیه در حالی که لشکریان سپاه اسلام در حال شکست می باشد ابوالمحجن که در حبس به سر می برد از فراز ایوان ندامتگاه جنگ را نظاره می کند پیغامی برای زوج سعد وقاص می فرستد که اگر مرا موقتا رها کنی و اگر اسب و سلاح کافی در اختیار من بگذاری به جهاد می روم. زوج سعد قول او را قبول می کند و رهایش می سازد، ابوالمحجن نیز بی درنگ به میدان آمده و به لشکریان حمله می نماید همسر سعد وقاص که به علت جراحت قادر نبود در جنگ شرکت کند روی تپه کوچکی نشسته بود و از دور جنگ را نظاره می کرد شاهد رشادت های این سوار ناشناس بود خیلی تعجب می کند که این سوار جسور کیست که این چنین مردانه می جنگد پس از شنیدن ماجرا متوجه می شود که ایشان (ابوالمحجن) بوده است.

بر اساس کتاب مرآت البلدان نوشته اعتماد السلطنه و گنج دانش اثر محمد تقی حکیم مقبره ابوالمعجن ثقفی در حاشیه رود سرکان و دره سرسبز و خرمی قرار گرفته که در محل به پیر کمر بسته شهرت دارد. وی از اهالی طائف عربستان بوده که در ابتدا در جبهه کفار بر علیه سپاهیان اسلام جنگیده ولی در سال نهم هجری خود و قبیله اش به اسلام گرویده اند. این مکان در میان انبوهی از درختان چنار تبریزی نارون گردو و سرو قرار گرفته و از لحاظ لطافت هوا و چشم انداز های طبیعی بسیار جالب توجه است.

وجه تسمیه کمر بسته ناشی از آیین کمر بستن فتییان توسط امیر المومنین در طول تاریخ بوده است در زور خانه در فرازی مرشد بجای استفاده از عدد ۱۷ از یکصد و هفده کمر بسته مولا یاد می کند که ابوالمحجن نیز یکی از این یکصد و هفده نفر می باشد. سلطانی در فتووت نامه خود می نویسد: فتییان در هر کجا که بودند سلسله خود را به یک تن از اصحاب امام علی (ع) می پیوستند و می گفتند هر یک از ایشان که آن امام به دست خود میان ایشان را بسته است مامور ترویج و گسترش این آیین در ناحیه ای شدند سلمان فارسی مامور مداین، ابوالمحجن ثقفی مامور یمن، داود مصری مامور مصر، سهیل رومی مامور روم، به همین جهت در هر سرزمینی سلسله نصب خود را به یک تن از ایشان می رسانیدند مردم ماورا النهر و خراسان و طبرستان و عراق عجم و عراق عرب به سلمان، مردم مصر و اسکندریه و حلب و توابع به داود مصری، مردم روم و مغرب و برخی از نواحی آذربایجان به سهیل رومی، مردم یمن و عدن و هرمز هندوستان تا سرحد چین به ابوالمحجن ثقفی.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

1- راهنمای مصور ایرانگردی، موسسه کتاب سرای اعلمی، حمید اعلمی، بهار 1391.

2- سامانه رزرواسیون مهر

اطلاعات این مکان
آدرس
شهر سرکان، خیابان مطهری

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران