پیشینه شهر تبریز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

ارتباط شهر تبریز با گروهی از شهرها و قلعه‌ های همزمان با دوران مادها، در میان محققین مورد مشاجرهٔ فراوان قرار گرفته‌ است. تعدادی از محققین بر این عقیده‌اند که دژ «تارویی-تارمکیس»، که نام آن در کتیبهٔ سارگن دوم -پادشاه آشور در بین سال‌ های ۷۰۵ تا ۷۲۱ پیش از میلاد مسیح- آمده‌ است، در محل شهر کنونی تبریز قرار دارد. این دژ بنابر کتیبهٔ سارگن، محل نگه‌داری اسب‌ های ذخیرهٔ سواران اورارتو بوده‌ است که در حملهٔ آشوری‌ها ویران شده‌ است.
شهر کنونی تبریز بر روی خرابه‌های شهر «تَوْرِژ» بنا شده‌ است. تورژ یکی از با اهمیت‌ ترین مراکز بازرگانی منطقه بوده‌ است و به‌ عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب اهمیت فراوانی داشته‌ است. این شهر در زمان حکمرانان اشکانی‌ تبار ارمنستان، پایتخت این منطقه بوده‌ است. هرچند ولادیمیر مینورسکی در دانشنامهٔ اسلام این نظریه را رد کرده و بیان می‌کند این داستان که شاه اشکانی‌ تبار ارمنستان به‌ خاطر انتقام کشته‌ شدن اردوان (آخرین پادشاه اشکانی) به‌ دست اردشیر بابکان (بنیان‌گذار سلسلهٔ ساسانی) تبریز را اشغال کرده و این شهر را پایتخت ارمنستان قرار داده‌ است، تنها بر اساس نوشته‌های واردان -تاریخ‌نگار ارمنی در قرن چهاردهم میلادی- در منابع قدیمی به چنین چیزی اشاره نشده‌ است و این روایت ریشه‌ای عامیانه دارد.
در کتاب تاریخ ایران (چاپ دانشگاه کمبریج) آمده‌ است که شهر تبریز در اوایل دورهٔ ساسانی (سدهٔ سه یا چهار میلادی) بنا شده‌ است و یا به احتمال بیش‌ تر در سدهٔ هفتم این واقعه روی داده‌ است.

از فتح آذربایجان توسط اعراب تا ایلخانان

در زمان فتح آذربایجان به‌ دست اعراب در سال ۲۲ هجری، آن‌ گونه که در کتاب فتوح‌البلدان بلاذری آمده‌ است، توجه سپاه اعراب بیش‌ تر متوجه شهر اردبیل بوده‌ است و حتی نامی از تبریز در فهرست شهرهایی که مرزبان پارسی از آن‌ها سربازگیری کرده‌ بود، نیامده‌ است. چنین پیداست که تبریز همان‌ گونه که «فاستوس بیزانسی» اشاره‌کرده‌ است، در قرن چهارم میلادی ویران شده‌ بود و در زمان حملهٔ اعراب، قریه‌ای کوچک بیش نبوده‌ است.
پس از فتح آذربایجان، گروهی از اعراب در آذربایجان ساکن شدند. در زمان خلافت منصور عباسی (۱۳۶ـ ۱۵۸)، و در حدود سال ۱۳۷ هجری، مردی به‌ نام «رَوّاد» از قبیلهٔ «اَزْد» از قبایل مشهور یمن در تبریز مسکن گزید و پسران او اقدام به ساخت نخستین دیوار شهر کردند. به گفتهٔ یاقوت حموی، تبریز قریه‌ای بود تا آن‌ که رواد ازدی در زمان متوکل عباسی به آن درآمد. پس از رواد، پسرش «وجنا» با برادرانش در آن‌ جا قصرها ساختند و گرد شهر دیوار کشیدند. سپس مردم به آن شهر درآمدند. نویسندگانی مانند ابن خرداذبه، بلاذری و طبری، تبریز را در بین شهرهای کوچک آذربایجان نام برده‌اند. درحالی‌ که مقدسی شهر را تحسین کرده و هم‌ عصر او ابن حوقل (حدود ۳۶۷ هجری) تبریز را آبادتر از اغلب شهرهای کوچک آذربایجان می‌شمارد. این شهر از نیمهٔ اول سدهٔ سوم هجری روبه گسترش نهاد و اهمیت آن در منطقهٔ آذربایجان به اندازه‌ای بود که متوکل عباسی پس از زمین‌ لرزهٔ سخت و ویرانگر تبریز در سال ۲۴۴ هجری، بی‌درنگ فرمان بازسازی شهر را صادر نمود. تبریز که در دورهٔ فرمانروایی «ابومنصور وهسودان روادی» رو به گسترش و آبادانی نهاده‌ بود، در اثر زمین‌ لرزهٔ سال ۴۳۴ هجری مجدداً به‌ شدت آسیب دید. به‌ طوری‌ که ناصرخسرو که در ۴۳۸ هجری از این شهر دیدن کرده‌ است، مساحت تبریز را ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰ گام بیان کرده که بر این اساس به‌ نظر نمی‌رسد مساحت شهر متجاوز از یک کیلومتر مربع بوده‌ باشد. اعضای خاندان روادیان تا ۴۴۶ هجری با چند وقفه، حاکمان تبریز بوده‌ اند. در این سال طغرل سلجوقی، وهسودان روادی را خراج‌ گزار خود کرد و به گفتهٔ ابن اثیر، طغرل در سال ۴۵۰ هجری «مملان بن وهسودان» را به حکمرانی آذربایجان گماشت. الب ارسلان (جانشین طغرل) در ۴۶۳ حملان را از حکومت آذربایجان برکنار نمود و نزدیک به چهارصد سال فرمانروایی خاندان روادی را در این سرزمین پایان داد.
در نوشته‌های تاریخی از دوران سلجوقی، اشاره‌ های زیادی به تبریز یافت نمی‌شود. در راحه الصدور آمده که طغرل جشن ازدواج خود را با دختر خلیفه در نزدیکی این شهر برپا ساخت. بعد از وفات سلطان محمود غزنوی (به‌سال ۵۲۵ هجری) بین داود پسر سلطان محمود و مسعود برادر وی تنشی جهت تصاحب تبریز پیش آمد که در این میان داود پیروز شد و تبریز را مقر حکومت خود ساخت. آن‌چنان که از شواهد تاریخی برمی‌آید از زمان قزل ارسلان (۵۸۲-۵۸۷ هجری) به بعد تبریز برای همیشه پایتخت آذربایجان گردید.
در ابتدای قرن هفتم هجری مغول‌ها دو بار به تبریز حمله بردند ولی با دریافت غرامت بازگشتند. در سال ۶۲۷ هجری مغول‏ها در نهایت بر تمام آذربایجان و به‌ خصوص تبریز دست یافتند.
از ایلخانان تا جنبش مشروطه سفینهٔ تبریز؛ از آثار برجستهٔ ادبی دورهٔ ایلخانان که در بین سال‌های ۷۲۱ تا ۷۲۳ هجری توسط ابوالمجد تبریزی در تبریز گرد آوری و کتابت شده‌است.
اوج شکوفایی تبریز در زمان ایلخانان بود؛ یعنی زمانی که این شهر پایتخت قلمرویی بود که از نیل تا آسیای میانه گسترده شده‌ بود. تبریز در دوران تیموریان، قراقویونلوها و اوایل سلسلهٔ صفویه نیز پایتخت ایران بوده‌ است. این شهر به‌ سال ۱۵۰۰ میلادی (۹۰۶ هجری) به تصرف شاه اسماعیل درآمد و نخستین پایتخت ایران جدید در دورهٔ صفویه شد. در این زمان حدود دو سوم جمعیت ۲۰۰-۳۰۰ هزار نفری تبریز سنی‌ مذهب بودند و به‌ زودی سیاست‌ های سختی جهت تحمیل مذهب شیعه بر سنیان تبریز اعمال گردید. نزدیکی این شهر به مرز ایران و عثمانی موجب شد که تبریز در برابر تهدیدهای این حکومت آسیب‌ پذیر شود؛ به‌ طوری که چندین‌ بار به تصرف عثمانیان درآمد تا این که شاه تهماسب صفوی در سال ۱۵۱۴ میلادی (۹۲۰ هجری) پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل نمود. تبریز در دورهٔ قاجار ولی‌عهد نشین این سلسله بود و ولی‌عهدان سلسلهٔ قاجار در این شهر اقامت می‌گزیدند.

تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهمی برعهده داشت و دلیری و فداکاری کسانی چون ستارخان (سردار ملی)، باقرخان (سالار ملی)، و شیخ‌الاسلام به پیروزی جنبش و گرفتن مشروطه منجر شد. پس از سرکوب مشروطه توسط محمدعلی شاه قاجار تمام حرکت‌های مشروطه‌ خواهانه در تهران خاموش شدند؛ اما در تبریز و تنها در چند محلهٔ آن، هنوز کسانی بودند که حاضر باشند تا پای جان از این دست‌ آورد پاسداری کنند. ستارخان و پیروانش در محلهٔ امیر خیز، باقرخان از محلهٔ خیابان و مارالان و ارامنهٔ این محله‌ ها و حدود یک‌ صد داوطلب مسلحی که توسط روشنفکران ارمنی شهر از قفقاز سازماندهی شده‌ بودند، شروع به مقاومت کردند و به‌ تدریج چند محلهٔ دیگر نیز به آن‌ها پیوستند. مقاومت آن‌ها در مقابل نیروهای طرفدار محمدعلی شاه، به سرکردگی امام جمعهٔ تبریز و با حمایت طایفهٔ شاهسون و دیگر مدافعان استبداد، ماه‌ ها ادامه داشت تا این‌ که در اصفهان و گیلان نیز مردم به‌ پا خواستند و مشروطه‌ خواهان با فتح تهران به پیروزی رسیدند. در واقع شروع قیام مشروطه‌ خواهان برعلیه استبداد محمدعلی شاهی، از شهر تبریز بوده‌است.
رونق مبادلات تجاری و فرهنگی تبریز و مرکزیت اقتصادی این شهر در طول سده‌ ها، به پیشرفت و گسترش نهاد های مدنی و اجتماعی تبریز منجر شده‌ است. به‌ ویژه در دوران قاجار، تبریز به‌ سبب همجواری با روسیه و عثمانی و نزدیکی این شهر به راه‌ های ارتباطی غرب، نقطهٔ آغازین بسیاری از پیشرفت‌ ها در سطح کشور بوده‌ است. در این دوران بسیاری از جنبش‌ های فکری، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی و بسیاری از نهاد‌های مدنی پیش از تهران و دیگر نقاط ایران، در این شهر شکل می‌گرفت. بسیاری از اولین‌ های تاریخ ایران مانند اولین چاپخانه، اولین سینمای عمومی، اولین کودکستان و اولین مدرسهٔ کر و لال‌ های ایران، ادبیات نوین، نمایشنامه‌ نویسی به زبان فارسی و آذری، اولین خیابانی که در ایران دارای برق شد و … در تبریز بوده‌ اند.
در سال ۱۳۲۴ خورشیدی فرقهٔ دموکرات آذربایجان با حمایت شوروی سعی در برپایی حکومتی مستقل از دولت مرکزی ایران کرد و تبریز مرکز فعالیت‌های این گروه بود. ولی با بیرون‌ رفتن نیروهای شوروی، این فرقه نیز با شکست سختی روبه‌رو شد. سیاست دوران شوروی کمونیستی و استالین موسوم به «دیوار آهنین» و بسته‌ شدن مرزهای شمالی ایران در این دوران، ضربهٔ بزرگی به رونق شهر -به‌ عنوان مرکز مبادلات منطقه با همسایگان شمالی ایران- وارد نمود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ خورشیدی، تظاهرات مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز کشته‌ شدگان ۱۹ دی ۱۳۵۶ تظاهرات قم به درگیری کشید و معترضین عملاً بیش‌ تر نقاط شهر را تسخیر نمودند. در سال‌ های نخست بعد از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، طرفداران «حزب جمهوری خلق مسلمان ایران»، برخی نا آرامی‌ ها را در این شهر پدید آوردند که با دخالت دولت ایران و تعطیلی حزب مذکور، این نا آرامی‌ ها خاتمه یافت. تبریز در سال‌ های جنگ عراق با ایران نقش بارزی داشت و حضور نیروهای داوطلب از تبریز در آن دوران درخور توجه بود. بنابر آمار رسمی موجود، شمار کشته‌ شدگان این شهر در این جنگ بیش از ۴۲۰۰ تن بوده‌است.

 

قیام مردم تبریز
منبع: سایت شهرداری تبریزعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران