کاخ شهرستانک ناصر الدین شاه

  • کاخ شهرستانک ناصر الدین شاه
  • کاخ شهرستانک ناصر الدین شاه
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

در محور کرج – چالوس، در قسمت شمال شرقی سد امیر کبیر (سد کرج)، در محل  روستای دوآب جاده آسفالته ای به طول ۱۳ کیلومتر منشعب و به روستای شهرستانک منتهی می شود. پس از طی ۲ ساعت پیاده روی در کنار رودخانه و باغ های سر سبز، به محل قصر تاریخی ناصر الدین شاه خواهیم رسید. این بنا در سال ۱۲۹۵ هجری قمری به دستور وی جهت استفاده و ییلاق شاهان قاجار احداث شده است.

ناصر الدین شاه در شهرستانک هر سال مراسم آشپزان راه می انداخت. اعتماد السلطنه در کتاب خاطرات خود در این باره می نویسد: هر سال در یک روز معین ناصر الدین شاه به اتفاق وزرا و رجال و شاهزادگان و دیگر نزدیکان خود به شهرستانک می آمد و مراسم مخصوص آشپزان را به راه می انداخت.

ناصر الدین شاه برای سفر به شهرستانک از جاده مخصوص شاهی عبور می کرد. این جاده از راه پس قلعه و توچال به شهرستانک می رسید. اما خدمه و چاکران شاه مجبور بودند از راه باریک و خطرناک رودخانه به شهرستانک بروند. همیشه در جریان این رفت و برگشت تعدادی از خدمه و چاکران شاه به رودخانه سقوط کرده و جان می سپردند. به همین دلیل، ناصر الدین شاه در سرخ حصار قصری ساخت و مراسم آشپزان خود را به آنجا منتقل کرد.

اگر ۵۰ یا ۶۰ سال پیش به این جا می آمدید، می توانستید کاغذ دیوار های روغنی قصر را که به سفارش ناصر الدین شاه از آلمان آورده بودند ببینید. حتی درب های بزرگ اصطبل را که به آن اوروسی می گفتند و با شیشه های رنگی تزیین شده بود را هم می شمردید. ولی امروزه از این قصر چیزی جز ویرانه باقی نمانده است.

این قصر در منطقه ای بسیار زیبا و در سینه کش کوه شاخته شده و رودخانه ای سرازیر از کنار این قصر می گذرد و امروزه پناهگاه و استراحت گاهی برای کوهنوردان و گردشگران روستای شهرستانک می باشد.عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


منبع

1- کتاب چهره ایران، راهنمای گردشگری استانهای ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، پاییز ۱۳۹۲ (استفاده از مطالب این کتاب با اجازه موسسه گیتاشناسی صورت گرفته است).

2- راهنمای مصور ایرانگردی، موسسه کتاب سرای اعلمی، حمید اعلمی، بهار ۱۳۹۱

اطلاعات این مکان
آدرس
جاده کرج به چالوس، روستای شهرستانک
نوع
کاخ سلطنتی

محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران