شهرستان اسلامشهر

شهرستان اسلامشهر یکی از شهرستان‌ های استان تهران است. این شهرستان در جنوب شهرستان تهران قرار دارد و مرکز آن شهر اسلامشهر است. این شهرستان بیش از ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد اما طبق آنچه سایت دولتی مرکز ملی آمار ایران اعلام کرده‌ است، جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۴۷,۱۹۲ نفر بوده‌ است.— اسلامشهر از ۵ منطقه تشکیل شده که مناطق ۱ و ۲ مرکزی و منطقه ۳ آن شهرک واوان، منطقه ۴ شاطره و منطقه ۵ احمد آباد مستوفی می باشد.

اسامی روستاهای شهرستان اسلامشهر اسامی روستاهای اسلامشهر استان تهران به...ادامه»