شهرستان بناب

بناب یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان شرقی است ساکنان شهر بناب به زبان ترکی آذربایجانی سخن گفته و پیرو دین اسلام و مذهب شیعهٔ دوازده‌امامی هستند.

شهرستان بناب

بناب یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان شرقی است ساکنان شهر بناب به زبان ترکی آذربایجانی سخن گفته و پیرو دین اسلام و مذهب شیعهٔ دوازده‌امامی هستند.پیشینهٔ آثار تاریخی کشف‌شده در ارتفاعات جنوبی گورستان‌های قره‌قشون به سده‌های هشتم و نهم هجری می‌رسد و نشانگر رونق و آبادانی بناب در عصر صفویان است

بناب آذربایجان شرقی

بر اساس نشانه‌ها و آثار شناخته شده در شهر بناب، قدمت تاریخ و تمدن این شهر به شش هزار سال پیش می‌رسد این محل به جهت آب و هوای معتدل و بارندگیهای سالیانه و زمین‌های مسطح و هموار و قرار گرفتن اراضی در دامنه‌های سهند و سواحل دریاچه ارومیه محلی مناسب برای اسکان بشر بوده است

آثار تاریخی

بناب دارای ۲۵ اثر تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ایران است که از این میان، ۸ اثر مورد حفاظت قرار گرفته‌است. از مهم‌ترین آثار تاریخی این شهر می‌توان به مسجد مهرآباد، حمام مهرآباد و مسجد میدان (گزاوشت) اشاره کرد

برخی از آثار تاریخی بناب عبارتند از:

 

 • حصار تدافعی شهر
 • پل پنج‌چشمه
 • حمام تاریخی حاج فتح‌الله (حاجی بدلی)
 • حمام تاریخی مهرآباد
 • خانهٔ تاریخی حاج‌علی بزاز
 • خانهٔ تاریخی خسروشاهی
 • قلعهٔ دختر
 • گورستان تاریخی زوارق
 • مسجد اسماعیل‌بیگ
 • مسجد جامع گزاوشت
 • مسجد جامع مهرآباد
 • مسجد گوی
 • معماری صخره‌ای اولین معماری صخره ای دارای زیست انسانی صور
 • معماری روستای توته‌خانه
 • راسته‌بازار

 

اسامی روستاهای بناب

 1. قره‌چپق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 2.  چلقایی واقع در دهستان بناجوی شرقی
 3.  روشت بزرگ واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 4.  خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 5. خانه‌برق جدید واقع  در دهستان بناجوی غربی
 6.  چپقلو واقع  در دهستان بناجوی غربی
 7.  زاوشت واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 8.  زوارق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 9.  تازه‌کند خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 10.  آلقو واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 11.  روشت کوچک واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 12.  علی‌خواجه واقع  در دهستان بناجوی غربی
 13.  خانه‌برق قدیم واقع  در دهستان بناجوی غربی
 14.  خلیلوندواقع  در دهستان بناجوی غربی
 15.  ینگی‌کند خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 16.  ینگی‌کند خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 17. دیزج‌پروانه واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 18.  دوش واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 19. ینگی‌کند خانه‌برق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 20.  قشلاق خانه‌برق واقع   در دهستان بناجوی غربی
 21.  قره‌قشلاق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 22.  توته‌خانه واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 23.  شورگل واقع در دهستان بنای شمالی
 24.  صور واقع در دهستان بنای شمالی
 25.  کوته‌مهر واقع  در دهستان بناجوی غربی بخش
 26.  حاجی‌مصیب واقع  در دهستان بناجوی غربی
 27.  قره‌زکی واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 28.  قیماس‌خان واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 29. خانه‌برق عیسی‌خانی واقع  در دهستان بناجوی غربی

 

 

 

روستاهای شهرستان بناب
اسامی روستاهای بناب اسامی روستاهای بناب    شهری در استان...ادامه»