شهرستان خوراسگان

شهرستان خوراسگان بخشی در منطقه ۱۵ شهرستان اصفهان استان اصفهان قرار دارد

مکان های مذهبی خوراسگان

  • امامزاده ابوالعباس خوراسگان
  • امامزاده بابا علمدار
  • امامزاده اسحاق
  • امامزاده شاه قاضی (خاتون آباد)
  • امامزاده کلثوم
  • امامزاده باقر (خیادان)

بناهای تاریخی

حمام نقاشی : این حمام باقدمت بیش از ۶۰۰ سال در محله علیا واقع شده است، و مهمترین و زیباترین جاذبهٔ این شهر تاریخی محسوب می‌گردد.

عمارت خان

منار راران

برج‌های کبوتر بهاران (پارون) و کنگاز

مسجد جامع هفت شویه

برج‌های کبوتر گورت

قنات بهاران (پارون) و گورت

 

 

روستاهای شهرستان خوراسگان
اسامی روستاهای شهرستان خوراسگان اسامی روستاهای خوراسگان استان اصفهان به...ادامه»