کانال تلگرام

استان قزوین
معرفی شهر آوج
شهرستان آوج یکی از شهرستان‌های استان قزوین، به مرکزیت...ادامه»
معرفی شهر قزوین
در منابع تاریخی اشاره شده که شهر قزوین را شاپور اول...ادامه»