شهرستان میاندوآب
  • هتل

میاندوآب یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است.

زبان مورد استفاده اکثریت مردم در این شهرستان ترکی آذربایجانی است

وچند روستا نیز به زبان کردی سورانی می باشند

ین شهر با مهمان‌نوازی مردم و آب و هوای معتدل و مطلوبش مشهور است. اهالی میاندوآب به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌کنند و سوغات این شهر قند است