شهرستان چایپاره

شهرستان چایپاره یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است.

شهرستان چایپاره به مرکزیت قره‌ضیاءالدین است

مناطق دیدنی

قلعه بسطام-

قیرمیزی مسجد چورس

-ماهموچی خانگاه-

چملی بل علمشاهی واقع درصفرداغی

-آب شور شوریک

 

اسامی روستاهای شهرستان چایپاره اسامی روستاهای چایپاره استان آذربایجان غربی...ادامه»